Jelenlegi hely

Segesvári Gaudeamus Alapítvány

Lőrincz Hortenzia Szerényke (2023)
Lőrincz Hortenzia Szerényke (2023)

A Segesvári Gaudeamus Alapítvány 1993-ban alakult, igazgatója Tóth Tivadar, a Mircea Eliade Főgimnázium matematika-fizika szakos tanára.

Az alapítvány célja a segesvári és a környékbeli szórványban élő magyar nemzetiségű, nehéz anyagi helyzetben lévő diákok anyanyelvű és keresztény értékrend szerinti nevelésének, oktatásának támogatása.

Az alapítvány tevékenységei:

  1. Legfontosabb megvalósítása a Gaudeamus Szórványközpont működtetése, fenntartása. A központ egy Szórványkollégiumot foglal magába, melyben kiváló tanulási, szállás és étkezési lehetőséget biztosítanak a bentlakó gyerekeknek. A bentlakásban jelenleg 15-ön laknak (3 diákkal kevesebb, mint tavaly), akik Balavásárról, Egrestőről, Szentdemeterről, Alsórákosról, Medgyesről, Nagyssolymosból, Pipéről érkeztek.

Másrészt, ugyancsak itt van kialakítva egy, 2009-ben elkészült, 150 férőhelyes művelődési terem, mely a segesvári magyar közösség kulturális rendezvényeinek ad helyet.

  1. A kollégiumban egy több mint 5 000 kötetet számláló kiskönyvtár és számítógépes terem működik.
  2. Az alapítvány, jelentős szerepet vállal az oktatásban. A magyar tagozatokon tanuló diákokat ösztöndíjak formájában támogatja, versenyeket, ingyenes felzárkóztató és érettségi felkészítő tanfolyamokat szervez. A vidéki diákok utazásához anyagi támogatást nyújt és ápolja a líceum testvériskolai kapcsolatait.
  3. Létrehozta a Kikerics Kulturális Egyesületet melynek keretében, felmenő rendszerben hat néptánccsoport működik. A 30 éves Kikerics Néptáncegyüttes színvonalas és kitartó munkájának eredménye, hogy jelenleg 128 gyerek és fiatal választja a hagyományőrzés ezen formáját.
  4. Pályázatokat nyújt be az általa felvállalt tevékenységek támogatására: a Szórványközpont fenntartása, a diákok ingázási, illetve bentlakási költségeinek támogatása, diákösztöndíjak, művelődési rendezvények szervezése, infrastrukturális beruházásokra és másokra.
  5. Művelődés és hagyományőrzés keretén belül - a Kolozsvári Filharmonikusok és a Segesvári Polgármesteri Hivatal támogatásával - az alapítvány kamarazenei hangversenyeket, színházi és bábszínházi előadásokat, író-olvasó találkozókat, kiállításokat, műveltségi vetélkedőket, farsangi és karácsonyi rendezvényeket szervez. 
  6. Kiváló kapcsolatokat ápol a segesvári és környékbeli egyházakkal. Példamutató együttműködés keretében közös programokat szerveznek (Adventi vásár, ökumenikus diák-áhítatok, keresztény táborok stb.) nagyon nagy hangsúlyt fektetve a keresztény értékek megőrzésére, a magyarságtudat megtartására illetve a hagyományok és a magyar nyelv ápolására.  

Az elmúlt 30 év alatt az alapítvány által gondozott programok és projektek messzemenően teljesítették az alapításkor megfogalmazott célokat, és döntően hozzájárultak az igencsak fogyatkozó helyi magyarság megtartásához, az anyanyelvű nyelvű oktatás fenntartásához és a segesvári művelődési élet fellendítéséhez.