Jelenlegi hely

„Nélkülözhetetlen a történelmi egyházak közreműködése a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-ösztöndíjprogramokban”

Magyarország Kormánya 2013-ban indította el a Kőrösi Csoma Sándor Programot a világban szétszóródott magyarok közösségeinek gyakorlati, tevőleges támogatására, ehhez pedig idén az Osztrák-Magyar Monarchia egykori területeit érintően hozzárendelte a Petőfi Sándor Programot, a szórványban élők számára helyben biztosított segítségnyújtás intézményét. Mindkét, a nemzetpolitikai szótárban ilyetén módon megkülönböztetett kisebbségi sorban, a diaszpórában és a szórványban élő elszakított nemzetrészek társadalmi viszonyainak jellemzője, hogy az ott élő magyarok megmaradásának zálogai a történelmi egyházak.

Bővebben

keresztenyelet.hu
2015.09.17