Jelenlegi hely

Teleki Magyar Ház

Szabó Sándor (2015, 2016)
Szabó Sándor (2015, 2016)
Bogdán Tibor (2015)
Bogdán Tibor (2015)
Varga Orsolya (2017, 2018, 2019)
Varga Orsolya (2017, 2018, 2019)
Széles Zsolt (2023)
Széles Zsolt (2023)

Nagybánya Erdély észak-nyugati részén fekvő történelmi város, és a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 130.000 fős lakosságának 15 százaléka magyar. A városban található Teleki Magyar Ház a Nagybánya-környéki magyar közösség szórványközpontja. Az otthonául szolgáló műemlék épületegyüttest – gróf Teleki Sándor forradalmár-emlékíró (1821-1892) hajdani lakóházait – példaértékű közösségi összefogással és az Illyés Közalapítvány támogatásával sikerült 2001-2006-ban megvásárolnunk. 2002 óta biztosítunk székházat és otthont a nagybányai magyar egyesületeknek, ezzel is mentesítve őket a fenntartás költségei alól. Számos közművelődési program szervezői-házigazdái vagyunk. Népszerűek ifjúsági- és gyermekrendezvényeink, tehetségsegítő programjaink. Fontosnak tartjuk a hagyományápolást (táncház, kézműveskedés, hagyományőrző táborok, táncházzenekar). 25 éve működő cserkészcsapatunknak több mint 100 tagja van. Sokan látogatják képzőművészeti tárlatainkat és helytörténeti gyűjteményünket. Inkább a felnőttekhez szólnak a könyvbemutatók, könyvvásárok, kamarahangversenyek valamint honismereti kirándulásaink. Ismeretterjesztő kiadványok segítségével a Bányavidék látnivalóit, hagyományait igyekszünk bemutatni. Az épületben zajló rendezvényeket heti rendszerességgel látogatják a környező szórványtelepülések lakói is. Tájoltatási programunk keretében ugyanakkor nem egyszer vállaltunk kezdeményező szerepet együttesek és előadók (népzenészek, bábosok) vidéki előadásainak szervezésében, olyan településeken is, ahol ma már legfeljebb fakultatív formában létezik magyar nyelvű oktatás. Az anyanyelvű oktatás népszerűsítése egyik kiemelkedő feladatunk. A körülbelül 14.000 fős nagybányai magyar közösségben, de a környező szórvány- és szigettelepüléseken is nagyon sok a vegyes házasság. Az évszázadokig meghatározó bányászat megszűnése, a családokra nehezedő anyagi terhek miatt egyre nehezebb meggyőzni a szülőket arról, hogy érdemes gyermekeiket magyar iskolában taníttatni. Támogatási programunk keretében rendszeresen segítjük, ösztönözzük az iskolakezdőket és középiskolánk, a Németh László Elméleti Líceum legjobb diákjait. A Teleki Ösztöndíjprogram anyagi hátterét nagyrészt a nagybányai magyar közösség adományai biztosítják. A Teleki Magyar Ház létrehozásával egy komoly történelmi értéket képviselő műemléképület, Teleki-emlékhely gondozásának nehézségeit is fel kellett vállalnunk. Arra törekszünk, hogy az épületet eredeti állapotába állítsunk vissza, jelenleg az épületegyüttes faragott kapuját restaurálják. Régiségtárunkban kiemelt helyet foglalnak el a Telekiekhez kapcsolódó emléktárgyak, fotók, kiadványok. 2007-ben szobrot állítottunk gróf Teleki Sándornak, 2014 tavaszától az utcai homlokzaton bronz emléktábla (Teleki Sándor, Teleki Blanka és Teleki Pál portréja), az épületben pedig állandó Teleki-emlékkiállítás fogadja az idelátogatókat. Úgy érezzük, hogy a magyarságtudat megőrzését tekintve a Teleki Ház ma megkerülhetetlen a Bányavidéken. A vegyes házasságban élő szülők nem egy esetben az itt zajló programok hatására döntöttek úgy, hogy magyarul taníttatják gyermekeiket. Intézményünk 2011-ben elnyerte a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont minősítését.