Jelenlegi hely

Lelkem, jó anyám...

Anyák, nagymamák köszöntése Kőhalmon és környékén

/ Gergely Katalin /
gergely.katalin képe
Az orgona illatú szép májusi hónapban világszerte megünneplik az édesanyákat. Eltérés csupán abban van, hogy melyik vasárnap tartják az anyák napját. A világ legtöbb országában május második vasárnapján, a magyar nyelvterületen pedig leginkább május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat. Az is előfordul, hogy ettől eltérő időpontban tartják az ünnepséget.
Köszöntés a református templombanKöszöntés, versfal, vendégségKöszöntés a katolikus és evangélikus templombanKöszöntés a nagymohai református gyülekezetben

Kőhalmon és környékén három vasárnap is ünnepelték az anyákat, nagymamákat. Május első vasárnapján a katolikus templomban a délelőtti szentmise után verseket mondtak és virágot adtak a gyermekek az édesanyjuknak. Aznap délután az evangélikus gyülekezetben egy spontán köszöntésre került sor.

A magyar evangélikusok Kőhalmon kétszeresen is szórványban vannak, ugyanis kevés a magyar ajkú evangélikus. A székelyzsombori lelkész tart havonta istentiszteletet a maréknyi hívőnek.

Május első vasárnapján az istentiszteleten jelen volt a Petőfi-ösztöndíjas is, aki felajánlotta, hogy gyermekek híján a jelenlévő édesanyákat verssel és énekkel köszönti. Felajánlását nagy örömmel fogadta nemcsak a lelkész, hanem azok a szépkorú édesanyák is, akiknek gyermekeik, unokáik többnyire külföldön élnek.

A református templomban május második vasárnapján tartották az anyák napi ünnepséget, melyre a különböző felekezetekhez tartozó gyerekek a református egyházközségben szervezett délutáni foglalkozáson tanulták meg a verseket, énekeket. Az előadás forgatókönyvét, melyben magyar költők anyákat és nagymamákat köszöntő versei szerepeltek, a Petőfi Program ösztöndíjasa állította össze és tanította be a gyerekeknek.

Az előadásban főleg alsó tagozatos kisdiákok szerepeltek, de néhány óvodás is vállalkozott a szereplésre. A legkisebb gyermek – szövegéhez illően – valóban székre állva mondta el kis versikéjét.

A köszöntést megelőző héten "anyák-napi versfal" készült a közösségi teremben: a foglalkozáson résztvevő gyerekek kinyomtatott versrészleteket színeztek, díszítettek, rajzoltak. Az alkotásokból fali dekoráció lett, és aki akarta, hasonló módon elkészíthette saját édesanyjának is a "versajándékot".

A vasárnapi istentisztelet végén került sor a köszöntésre: éneklésre, versmondásra, virágok átadására. A jelenlévő édesanyák és nagymamák meghatódva hallgatták gyermekeiket, unokáikat, könnyes szemmel vették át a virágokat. A közös fénykép elkészítése után a református egyházközség lelkésze és presbiterei szeretetvendégségre hívták meg a jelenlévőket.

A nagymohai református gyülekezetben május harmadik vasárnapján köszöntötték az édesanyákat. A délutáni istentiszteleten a Betlehem nevű gyülekezeti termet teljesen megtöltötték a gyermekek, fiatalok, édesanyák és nagymamák. A rövid imádság és igehirdetés után  kisebb és nagyobb gyerekek verssel, dallal, virággal kedveskedtek édesanyjuknak.

Ezt követően a kőhalmi Petőfi-ösztöndíjas előadást tartott Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából, külön kiemelve a költőnek a szüleihez, különösen édesanyjához fűződő szeretetteljes kapcsolatát, ami verseiben is megmutatkozik. Jelen cikknek a címe Petőfi Fekete kenyér című verséből ihletődött.

A hagyományoknak megfelelően a nagymohai gyülekezetben is szeretetvendégség zárta az alkalmat, valamint tombolákat is sorsoltak, így mindenki hálatelt szívvel és tele kézzel távozott.