Jelenlegi hely

Mikor egy ország szíve együtt dobbant meg...

1956-ra emlékeztünk Rimaszombatban

/ Rákos Ágota /
rakos.agota képe
„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.” John F. Kennedy (1960)
MegemlékezőkKiscserkészek a csapatzászlóval és a felvidéki zászlóvalVarga Gábor a 4. sz. Hatvani István cserkészcsapat parancsnokaAz 1956-os emlékkő

Rimaszombatban a rossz idő ellenére is szép számmal gyűltek össze a megemlékezők a köztemetőben id. Fábry Zoltán sírjánál, hogy együtt emlékezzünk meg az 1956-os eseményekről. „Id. Fábry Zoltán, a helyi Egyesült Protestáns Gimnázium egykori jeles tanárának, a megyei múzeum alapító igazgatójának, a 19. sz. második fele mindenesének, Mikszáth Kálmán egyik kedves tanárának, Fábry Jánosnak a fia. Id. Fábry Zoltánnak a fiát, ifj. Fábry Zoltán huszárszázadost koncepciós perben halálra ítélte és kivégeztette a kommunista diktatúra. Unokája, Fábry Szabolcs ma Nagyvázsony polgármestere. Vele évek óta rendszeres kapcsolatban vannak a rimaszombatiak. Az üknagyapa Fábry János sírját az érintett temetőrésznek a szocializmus idején történt felszámolásakor megsemmisítették. A dédnagyapa, id. Fábry Zoltán síremlékét kívánja a város felújítani, melyen egy emléktáblát helyeznének el, így tisztelegve a mártírhalált szenvedett ifj. Fábry Zoltán emléke előtt, s egyben emlékeztetne a tábla a kommunizmus áldozataira is” – B. Kovács István szíves közlése alapján.

Rimaszombatban az 1956-os megemlékezés éves hagyománya 2011-re vezethető vissza mikor is a forradalom és szabadságharcban elhunyt áldozatok emléke előtt való tisztelgés jelképeként id. Fábry Zoltán sírhelye előtt emlékkövet helyeztek el.

Az idei évben a  rimaszombati 4. sz. Hatvani István cserkészcsapat vállalta magára azt a nemes feladatot, hogy megszervezi a megemlékezést. Varga Gábor a cserkészcsapat parancsnoka tartott szívhez szóló beszédet a múlt eseményeiről. Pataky Sándor András őrsvezető szavalata elénk idézte az egykoron élt emberek elhivatottságát a közös cél eléréséért. A megemlékezés kövénél a helyi civil szervezetek rótták le tiszteletüket egy-egy koszorúval.