Jelenlegi hely

Gróf Bethlen Miklós emlékezete Bethlenszentmiklóson

/ Garamvölgyi Anett /
garamvolgyi.anett képe
Gróf Bethlen Miklós erdélyi protestáns államférfi, kancellár és emlékíró halálának 300. évfordulója alkalmából a nevét viselő Bethlenszentmiklós (Fehér megye) települése egy sokszínű, programokkal teli emléknappal fejezte ki őszinte tiszteletét és örök emlékezetét.
Gróf Bethlen Miklós emlékezete BethlenszentmiklósonGróf Bethlen Miklós emlékezete BethlenszentmiklósonGróf Bethlen Miklós emlékezete BethlenszentmiklósonGróf Bethlen Miklós emlékezete Bethlenszentmiklóson

2016. október 29. napján délelőtt 11 órától Bethlenszentmiklós református templomában egy ökumenikus Istentisztelettel kezdődött meg a gróf emlékének tiszteletére szervezett programsorozat. Ezen az Istentiszteleten református, unitárius és római katolikus vallású lelki vezetők egyaránt részt vettek. Ez utóbbi egyház képviselője mentorom, Kémenes Lóránt volt Türből. Annak ellenére, hogy Szentmiklóson nincsenek katolikusok, személyével szoros kapcsolatot ápolnak a helyiek és szavai, valamint tettei egyaránt nagyon meghatározóak az itteni magyarság megmaradása szempontjából is. Istentisztelet után ünnepi beszédek és énekek kíséretében került sor a református templom kertjében elhelyezett kopjafa avatására. Ezt követően mindenki az unitárius templomhoz vonult, ahol közös áhítaton vettünk részt, majd meghallgattuk az Anyaországunkból, Győr városából érkező Dr. Albert András előadását Gróf Bethlen Miklós életéről és hozzá kapcsolódó kötetéről. Az érdeklődők a helyszínen meg is vásárolhatták ezt a különleges könyvet, amely a gróf útját protestáns államférfi szerepében vizsgálja. A kötetbemutató végeztével az unitárius templom kertjében is felavatásra került egy emlékét és szellemiségét őrző gyönyörű kopjafa.

Gróf Bethlen Miklós emléknapján a színes programkínálat utolsó helyszíne a bethlenszentiklósi Művelődési Ház díszterme volt. Itt került sor a polgármester köszöntőjére, a helyi "Csillagszeműek" nevet viselő néptánc csoport énekes-verses-táncos műsorára és meghívott vendégükként jómagam, Garamvölgyi Anett kobzos-énekes előadására. Az ünnepség után eljött a köszönetnyilvánítások ideje, melyet a kedves szervezőknek és támogatóknak köszönhetően egy finom falatokkal és kiváló hangulattal teli szeretetvendég zárt. Úgy érzem, ez a nap csodálatos alkalom volt arra, hogy a bethlenszentmiklósi emberek szívében új láng lobbanjon az összefogásra és a tenni akarásra. Egy ilyen szórvány közösségben nem az számít, ki milyen vallást gyakorol, hanem az hogy, kiben dobog még magyar szív.

 

A rendezvény legfőbb mozgatója, szíve és lelke a bethenszentmiklósi Bodoczi Anna óvónő volt, valamint Miklós Judit tanítónő és Demeter Erdei Márta magyar tanárnő. Munkájukat az alábbi szervezetek képviselői segítették:

Szervezők
Nagyenyedi Református Egyházmegye - Bethlenszentmiklósi Református Egyházközség
Küküllői Egyházkör- Bethlenszentmiklósi Unitárius Egyház
Bethlen Miklós Egyesület - Bethlenszentmiklós
Szépmezői Polgármesteri Hivatal
Fehér Megyei RMDSZ - Bethlenszentmiklósi RMDSZ

Támogatók
Gróf Bethlen Miklósné, Roy Chowdhury Gergely - Mikes Alapítvány
Bod Péter Alapítvány - Gyulafehérvár
Dr. Szász Pál Egyesület - Nagyenyed
Bethlenszentmiklósi Református és Unitárius Egyházközségek
Bethlen Miklós Egyesület - Bethlenszentmiklós
Bényei Református Egyházközség
Polgármesteri Hivatal - Szépmező