Jelenlegi hely

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

Tremmel Ákos (2015, 2019)
Tremmel Ákos (2015, 2019)
Zsabokorszky Ferenc (2017)
Zsabokorszky Ferenc (2017)
Ambrus Melinda (2018)
Ambrus Melinda (2018)
Kiss Csaba (2019)
Kiss Csaba (2019)
Galgóczy Martin (2023)
Galgóczy Martin (2023)

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 1990 októberében alakult Sepsiszentgyörgyön. Alapszabályzata szerint a Szövetség célja a moldvai csángó magyar közösség képviselete és érdekeinek védelme. Feladata az identitástudat és az összetartozás erősítése, az örökölt nyelvi, kulturális, művészeti és tudományos ismeretek elsajátítása. A megnevezett célokat a különböző területeken kifejtett tevékenységével, programokkal valósítja meg.

Hagyományőrzés, kulturális programok

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége kiemelten fontos feladatának tekinti a gazdag csángó néphagyomány ápolását és továbbadását. A gazdag moldvai magyar énekkultúra, kézműves hagyományok, a sehol már fel nem lelhető balladakincs, a különleges ritmusú zenék és táncok olyan értéket képviselnek, amelyekre méltán lehetünk büszkék és vívták ki a széles közvélemény kíváncsiságát is. Ahhoz, hogy ezek a hagyományok élők maradhassanak, ma már elengedhetetlen a külső segítség. A falvak hagyományos élet- és szokásrendjének felbomlása után megszűntek a hagyományos táncalkalmak, a fonók, a guzsalyasok, ezért kulturális, hagyományőrző programjaival a Szövetség arra teremt lehetőséget, hogy a fiatalok is megtanulják, és értékelni is tudják ezt az archaikus kultúrát, gazdag örökséget.

A vallási élethez kapcsolódó programok

Csángóföldet nem érte el a szekularizáció: a társadalom életében, a gyermekek nevelésében az egyház meghatározó szerepet játszik. A moldvai magyarok sajátos identitástudatának legfőbb tényezője a vallás, éppen ezért kiemelkedően fontos a magyar nyelvű hitélet erősítése. Moldvában nagy hagyománya volt a búcsújárásnak, Tapasztalataink alapján, a szervezett, több település bekapcsolásával történő, közös búcsújáró utakat mindig közös énektanulás, a hagyományok felelevenítése előzi meg, ami fontos szerepet játszik a magyar nyelvű vallási szövegek, imádságok, énekek megmaradásában.

Nyári és sportprogramok  

Moldvában ma már minden faluban kivétel nélkül románul tanulnak meg először a gyerekek.Ezért fontos, hogy kicsi koruktól találkozzanak a magyar nyelvvel, mielőbb megtanuljanak beszélni. A nyári vakáció ideje alatt is elengedhetetlenek a gyerekek számára a magyar nyelvű, játékos foglalkozások, zenész-, és tánctáborok. Emellett évente több sportrendezvény is megrendezésre kerül a Moldvában magyarul tanuló gyermekek, fiatalok számára.

Gyerekek Háza / Magyar Házak

Célunk a meglévő MCsMsZ fiókok önállóságának és számának növelése, a civil kezdeményezés fejlesztése. A Házak nem csak az oktatást szolgálják, legfőbb funkciójuk a közösségépítés, hiszen kulturális, vallási, hagyományőrzési, teleház és információs központ funkciót is ellátnak. Egy-egy faluközösségben felbecsülhetetlen szerepet vállalnak az identitástudat erősítésében és a hagyományok ápolásában.