Jelenlegi hely

Podzoborie n. o. / Zoboralja Kht.

Bozzay Klára (2015)
Bozzay Klára  (2015)
Balázs Mihály (2016)
Balázs Mihály (2016)
Szabó Bodó Renáta (2017, 2018)
Szabó Bodó Renáta (2017, 2018)
Fózer Dóra (2019)
Fózer Dóra (2019)
Csordás Mária Emőke (2022)
Csordás Mária Emőke (2022)
Biró Gergő Csaba (2023)
Biró Gergő Csaba (2023)

A szervezet neve: Zoboralja Kht. (Podzoborie, n. o.)

Képviselőjének neve: Ladányi Lajos, igazgató

Szervezet postacíme: Farská 44, 949 01 Nitra

Képviselőjének elérhetősége: +lajos.ladanyi@gmail.com

A szervezet telefonszáma:  +421 905 634 207

Zoboralja eredetileg 13 Árpád-korban alapított magyar falut foglalt magában, melyek három kisebb egységre oszthatóak. Még a 20. században is a néprajzkutatók igazi kincses bányájának számított ez a Nyitra környéki tájegység, ahol még ma is ápolják a hagyományokat. Nagyon nagy szükség volt arra, hogy a környező településeket egy egyesület, társulás összefogja. A ’90-es évek első felében alakult meg a Zoboralji Községek Regionális Társulása, melynek szinte minden magyarlakta község tagja.

Zoboralja Kht. szórványközpontként működteti a Zoboraljai Kulturális és Információs Központot, mely helyet ad és infrastruktúrát biztosít a Nyitra és környékén működő magyar kulturális és társadalmi szervezeteknek. Ilyen például a Csemadok Területi Választmánya, Közös Célokért Szövetség és a Nyitra és Vidéke Célalap, továbbá itt tartja üléseit a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének területi tanácsa is.  A Központ helyszínt biztosít különböző előadásoknak, szakmai értekezleteknek, oktatási fórumoknak, valamint kiállításokat, bemutatókat is szervez és egyéb a szakmai identitásőrző programokat népszerűsít.

A Központ közreműködésének és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programnak köszönhetően 2020. szeptember 1-én megnyitotta kapuit a térség egyetlen magyar nevelési nyelvű óvodája. Az Óvoda 2020-ban 14 gyermekkel kezdte működését, az idei évben már 39-re emelkedett a gyermekek száma. Az óvoda létrehozója és most alapító-fenntartója a Zoboralja Kht. sajátos nevelési igényű gyerekekkel is foglalkoznak, így ők sem kényszerülnek szlovák intézmények látogatására. A központ megszervezett egy iskolabusz működtetését is, így a magyar gyerekek könnyebben eljuthatnak a magyar óvodába és iskolába. A központ rendszeresen felmérést készít és javaslatokat tesz magyar óvodai nevelés biztosítására olyan településeken, ahol magyarok élnek, de nincsen magyar óvodai nevelés biztosítva.

Tevékenységük során nagy hangsúlyt helyeznek a magyar történelmi emlékhelyek ápolására és felújítására, ilyen a nyitrai temetőben található piarista sírkert (Erdősi Imre 1848-as honvéd pap nyughelye).

A nyári időszakban a Központ úgy tervezi, hogy újra megszervezni a Gyermeklánc Zoboralji Hagyományőrző Gyermek- és Ifjúsági Fesztivált valamint a Generációk találkozását című rendezvényt.

A központ jelenleg egy nyitrai szakkollégium alapításán munkálkodik. Rendszeresen végez levéltári kutatásokat a Nyitrai Területi Levéltárban, különös tekintettel az 1918-20-as nyitrai történésekre. Támogatja a Cseperedő program keretén belül tartott Ringató foglalkozások megvalósítását, valamint a Szülők Iskolája program által szervezett ismeretterjesztő előadásokat.

Szívügye a magyarságmegtartó programok megőrzése, ezért helyet biztosít a magyar kulturális, társadalmi és civil szervezeteknek: a központban működő szervezetek rendezvényei különféle területeken (oktatás, kultúra, hitélet, hagyományőrzés, sport, közművelődés, identitásőrző programok) az összes társadalmi réteget és korosztályt megszólítják. Különös figyelmet fordítanak a magyar ifjúsági programok és szerveződések támogatására.