Jelenlegi hely

Történelmi kapcsolatok Pakrac és Csepreg között

A Jankovich család ma is összeköti egykori birtokait

/ Tóth Rebeka /
toth.rebeka2022 képe
A Pakraci Magyarok Közössége munkájával igyekszik ápolni és fenntartani a vidék magyar örökségét. A Jankovich család 100 évig volt birtokosa szlavóniai és csepregi birtokoknak, az ezeken a területeken élő magyarok és horvátok a múltból merítve építenek kapcsolatokat.
Jankovichok síremléke - CsepregHorváth Zoltán, Csepreg polgármestere és Josip Fa, a Pakraci Magyarok Közösségének elnökeCsepregiek PakraconCsepregi horvátok és magyarok a pakraci magyarokkal a Jankovichok nyomában

Pakrac, Daruvár és Csepreg közös történelmi múltja az 1700-as évek második felében kezdődött a nemesi Jankovich családnak köszönhetően. A pécsi születésű Jankovich Antal 1760-ban vásárolta meg a pakraci birtokot, ekkor már a tulajdonukban volt az akkori podborjei uradalom is. Utóbbi birtok nevét ő változtatta Daruvárra, de nem csak nevében hozott változásokat. Nemesített fajták behozatalával, gazdasági eszközök fejlesztésével, új fölművelési technológiák bevezetésével jelentősen fejlesztette a területet. 1765-ben jogot kapott a „Daruvári” cím viselésére, ez idő tájt már a ma Daruvárként ismert, a pakraci és a sziracsi uradalom is a családé volt. A gazdasági fejlesztéseken kívül jelentős szerepük volt a ma ismert városképek kialakításában is. Daruváron 1771-1777 között épült fel a kastély, amely meghatározta a városközpont kialakulását. A Jankovichok 100 évig, 1861-ig voltak Pakrac birtokosai, 1879-ben a daruvári birtok eladásával véget ért a család szlavóniai tevékenysége. Daruvári Jankovich Antal 1772-ben grófi címet kapott, halála után a szlavóniai birtokok örököse testvére, János volt. Antal és felesége síremléke Csepregen található.

Jankovich János sztrazsemani birtokával és a megörökölt hárommal Szlavónia legnagyobb birtokosa lett. Örököse fia, Izidor, akinek nagykorúságáig anyja, Alojzija irányította az uradalmakat. Izidor 1843-ban alapította meg egy 25 hektáros területen a lipiki ménest, 1857-ben halt meg Csepregen. Fia, Gyula Pakracon született, egyedüliként a Jankovich családból. Nevét viseli a daruvári park (Julijev park), amelyben több fürdő található, köztük az 1772-ben épült Antal-fürdő és a János-fürdő. Daruvár termálvizét már a rómaiak is felfedezték, a park így hosszú történelmi múltra tekint vissza, mai képe azonban a Jankovichok idejét idézi, szobraikkal és a fürdők neveivel őrizve is emléküket.

A magyarországi Csepreg számára is hasonló jelentőséggel bír ez a nemesi család, akik 1884-ig birtokosok azon a területen. A városban fennmaradt emlékek közül a legtöbb Gyulához kötődik, 1869-ben kápolnát építtetett, ahol lányának menyasszonyi fejdíszét is őrzik.

A család története, a közös horvát-magyar múlt összeköti a pakraci, daruvári magyarokat a csepregi magyarokkal és horvátokkal. A közösségek évek óta dolgoznak közösen a történelmi hagyományok őrzésén. A Csepregi Horvát Nemzetiség Önkormányzat elnöke, Kissné Krály Mária, Horvát Zoltán – Csepreg polgármestere és Josip Fa, a Pakraci Magyarok Közösségének elnöke idén is több közös programot szervezett közösségeiknek.

Szeptember 17-18-án a csepregiek látták vendégül a pakraci magyarokat. Az első nap a Csepregi Szüreti Fesztiválon a Pakraci Magyarok Közösségének standjánál lángost és palacsintát sütöttünk, babot főztünk. Az ételekért adományokat vártunk, a befolyt összeget, 80.000 forintot pedig a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI részére ajánlottuk fel. A második napon a csepregi horvátok mutatták meg a Jankovich család örökségét a városban, Antal és felesége síremlékénél közös imával fejeztük ki tiszteletünket a minket összekötő nemesek előtt.

Pakracon néhány éve vált hagyománnyá a Jankovichok nyomában elnevezésű rendezvény, október 1-jén a várost a barokk kor szelleme uralta. Barokk táncokat tanulhattak, barokk fodrászműhelyben az arisztokrácia frizuráit készítették el a fodrászok, korhű ruhákban vonultak fel a városban a résztvevők. A csepregi horvátokat és önkormányzatot a pakraci magyarok látták vendégül. A közös főzésen túl a közös történelem állt a központban: Balogh Jánosné Horváth Terézia könyvének bemutatója, amelynek témája természetesen a Jankovich család.

Források:

 https://mnm.hu/hu/cikk/jankovich-izidor-es-csepregi-punkosdi-lofuttatasok    2022.11.23.

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2020/04/ketszaz-eve-szuletett-jankovics-gyula-akinek-a-magyarsaga-ugyanolyan-fontos-volt-mint-a-horvatsaga  2022.11.23.

Kliček, Duško (2022.): Mađari u Pakračkom kraju/Magyarok Pakrac vidékén. Krešendo, Osijek.

Pakracon készült fotók: Tarsoly Ádám