Jelenlegi hely

Kőhalmi Református Egyházközség - Szórványdiákotthon

Hunyadi Péter (2015, 2016)
Hunyadi Péter (2015, 2016)
Kovács Dominik (2016)
Kovács Dominik (2016)
Ferkó Zoltán (2017)
Ferkó Zoltán (2017)
Buchwald Patrícia (2018)
Buchwald Patrícia (2018)
Halász Hargita (2019)
Halász Hargita (2019)
Gergely Katalin (2022)
Gergely Katalin (2022)
Prosenszki Róbert (2023)
Prosenszki Róbert (2023)

Vezető: Szilágyi Zoltán református lelkipásztor

 

Kőhalom egy dél-erdélyi, épített és kulturális örökségét tekintve szász, lakosait tekintve mára román többségű település, ahol a magyarság szórványközösségként van jelen. A közel ötezer lakosból 900 fő magyar anyanyelvű. Az itteni pedagógusok és lelkészek több évtizedes munkája nyomán a kisvárosban magyar óvodai csoport, az általános és a középiskolában magyar tagozat működik, minden évfolyamban egy osztállyal.

A kőhalmi magyarság közösségi életének meghatározó helyszíne a Református Egyházközség, melynek temploma, parókiája, a közösségi terem, valamint a Szórványdiákotthon az 1990-es évek elejétől kezdődően fokozatosan épült fel, korszerűsödött és bővült gyakorlatilag napjainkig – magyarországi, svájci és holland alapítványok támogatása, illetve sok-sok önkéntes munka révén. Ennek a közösségi komplexumnak fenntartásában továbbra is fontosak a pályázatok és az adományok.

A kőhalmi iskolákba nemcsak helybéli tanulók járnak, hanem a környékbeli településekről is jönnek diákok, akik közül sokaknak gondot jelent az ingázás. Az igényt és a szükségletet felismerve a Kőhalmi Református Egyházközség így alakította ki a Szórványdiákotthont, mely jelenleg 6 magyar és 12 román diáknak nyújt lakhatást. A diákotthon nemcsak tanulási esélyt ad Kőhalom vonzáskörzetének szociálisan hátrányos helyzetű fiataljai számára, hanem segít fenntartani a városban a magyar anyanyelvi oktatást is.

Korábbi kezdeményezésként az egyházközség „holland termében” néhány éve elindult az „afterschool” program, ami egy iskola utáni oktatási forma (egyfajta napközi az angol nyelvből kölcsönzött szóhasználattal). Az óvodai, illetve iskolai foglalkozások után kb. 12 órától a gyerekek ide érkeznek, majd a szülők 16 óra után viszik el őket. Ezen idő alatt ebédelnek, tanulnak, játszanak és egyéb foglalkozásokon vesznek részt. Jelenleg 20 körüli a többségében magyar, vagy vegyes családból származó gyerekek létszáma, de vannak olyan román gyerekek is, akiknek szülei elfogadják az itteni házi rendet. Így a mindennapokban az óvodásoktól az utolsó éves gimnazistákig több korosztály képviselteti magát a Kőhalmi Református Egyházközség udvarán és épületeiben – tisztelve és tiszteletben tartva egymás nyelvét, kultúráját. Az óvodában jelenleg román, német és magyar nyelvű csoportok működnek. A szülők többsége román vagy magyar anyanyelvű, az egykori szász lakosok leszármazottai közül már csak néhányan maradtak a városban; ennek ellenére az erdélyi szász-német kulturális örökség még ma is meghatározza a városképet, és a német nyelv tanulása, részbeni visszaszerzése újabb hangsúlyt kapott az elmúlt években.