Jelenlegi hely

Kőhalmi Református Egyházközség - Szórványdiákotthon

Hunyadi Péter (2015, 2016)
Hunyadi Péter (2015, 2016)
Kovács Dominik (2016)
Kovács Dominik (2016)
Ferkó Zoltán (2017)
Ferkó Zoltán (2017)
Buchwald Patrícia (2018)
Buchwald Patrícia (2018)
Halász Hargita (2019)
Halász Hargita (2019)
Gergely Katalin (2022)
Gergely Katalin (2022)

 Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.

A dél-erdélyi Kőhalom egy szász-román terület és Székelyföld találkozási pontjában fekszik. Vidékének magyarsága a kitelepedő szászok nyomában honosodott meg, és kezdett templomokat építeni, iskolát szervezni. Az 1989-es változások után jött létre a magyar óvoda és a helyi szakközépiskola magyar tagozata. Így lett Kőhalomban teljes az iskolahálózat, amely a város, a vidék és a szórvány magyarság diákságának elemi, általános és szakközépiskolai tanulási lehetőséget biztosít.

1995-re a környéken már sok diák ingázási nehézségek, anyagi, szociális vagy családi problémák miatt kimaradt az iskolából. Ezen gondok orvoslására hozta létre akkor épülő parókiájában a Kőhalmi Református Egyházközség az új „Szórványdiákotthont”, kezdetben 2 fiúval és 6 lánnyal. Évenként bővülő infrastruktúrájával eddig összesen 700 tanulónak, jelenleg 46 diáknak nyújt otthont, akik 21 településről, 5 megyéből és 5 vallásfelekezetből érkeztek.

A fent említett problémák megoldásán túl a diákotthon célja még, hogy befogadó szellemben tanulási esélyt adjon a környék hátrányos helyzetű gyerekei számára, magyar anyanyelvi képzést, illetve a gyerekek vegyes elszállásolása révén állandó nyelvgyakorlást biztosítson, a tehetséges gyermekeket felkutassa és felkarolja, az integrációs problémákkal küzdő székelyföldi gyermekeket helyben beiskolázza, és segítse a román nyelv hiányosságait bepótolni, amely a tapasztalatok szerint növeli az itthoni munkavállalás esélyeit. Mindezt az 5 vallásfelekezet közös bentlakásával, ökumenikus módon, az egyetemes értékekre építve. Az iskola és bentlakás együttese erősíti a város és vidék magyarságtudatát és az ifjúság személyes kapcsolatai révén demográfiailag is javít a magyarság helyzetén. Intézményünk nem utolsó sorban szeretetintézmény is, mely sok sérült lelkű gyermeknek jelent hiánypótlást és családi közösséget.

A Kőhalmi Református Egyházközség holland, svájci és magyar alapítványok segítségével, támogatásával, valamint sok önkéntes munkával építette meg az egyházi komplexumot és diákotthont. Működtetését 2 egyházi, közcélokat szolgáló cég biztosítja. A folyamatos támogatásoknak köszönhetően a diákotthonban a bentlakás ingyenes, mely vonzóvá és egyedüli lehetőséggé teszi sokak számára más, hasonló intézményekkel szemben.

Modern konyha, étkezde, tanulóterem, kényelmes szobák (bár a fiúrészleg nagyon zsúfolt), 12,000 kötetes kiskönyvtár és egy jól felszerelt gyakorlóiskolai asztalosműhely áll diákságunk rendelkezésére. Sok várakozás után, 2 évvel ezelőtt az otthon egy aszfaltozott, bekerített és kivilágított sportpályával is kiegészült. Nagy eredménynek könyvelhetjük el, hogy számítógépes teremmel és wireless internetes elérhetőséggel, valamint az általános és szakközépiskolában jól felszerelt informatikai laboratóriummal is rendelkezünk. Alternatív oktatásként a diákság kórusba jár, néptáncot, népdalt, kötést, hímzést, bogozást, fafaragást és hangszeres játékot tanul. A vacsora sajátkezű elkészítése és a hétvégi főzésben való részvétel háziasságra és önállóságra neveli a diákságot.

A komplexum az elmúlt 26 év alatt a város és vidék kulturális központjává vált, ahol a megye talán legjobb könyvtárát és a szórványmagyarság leghatékonyabb könyvsegélyezési szolgálatát építettük ki. Szórványdiákotthonunk alapításától fogva nem kap állami támogatást, és egyházi segítséget is csak 2000-től, forrásaink pályázatokból, „koldulásból”, vállalkozásból és adományokból származnak. Reménységünk, hogy szórvány erőfeszítéseink és befektetéseink nem hiábavalóak, és az eddig itt lakó itt tanuló diákságunk majd saját közösségében fogja a magyarságnak és egyházainknak mindezt meghálálni.