Jelenlegi hely

Ahonnan a Magyar Szórvány Napja indult

Déván ülésezett a Hunyad Megyei Magyar Állandó Konferencia

/ Virág Ádám /
virag.adam2023 képe
A Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában került megrendezésre 2023. november 16-án, a Hunyad Megyei Állandó Konferencia (MÁK). A konferencia célja ez eddigi szórványközösségért végzett munka értékelése, és a jövőbeli célkitűzések megfogalmazása, amelyek a Hunyad megyei magyar közösség megtartását, és fejlesztését célozzák.
A Hunyad Megyei Állandó Konferencia képviselőiA konferencia kiállítási anyagaA kiállításon felszólalókA főtanfelügyelő-helyettes asszony köszönti a megjelenteket

Az ünnepségen részt vettek a Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyi és országos képviselői. Széll Lőrincz alprefektus úr megnyitójával indult a rendezvény, aki ügyvezető elnökként tájékoztatta a konferencia résztvevőit, hogy a jövő évi központi szórvány napi események a dévai megyeházán kerülnek majd megrendezésre.

A rendezvényt Balogh Csaba-Károly iskolaigazgató, mint házigazda köszöntötte. A konferenciát Pogocsán Ferdinánd-Zoltán alpolgármester úr is személyes jelenlétével tisztelte meg, felszólalásában elismerését fejezte ki a konferencia tisztségviselői és aktív közösségi munkát vállaló résztvevői számára.  

A konferencián Hunyad megyei pedagógusok mellett civil és szakmai szervezetek tisztségviselői és a történelmi egyházak képviselői is részt vettek. Az esemény kibővült M. Makkai Piroska képzőművész által készített „Apa és fiú (a két Bolyai)” című drámát bemutató kiállítás anyagával, melyet Gáspár-Barra Réka újságírónő szervezett. Az UNESCO védnöksége alatt működő Bolyai János emlékév apropóján kerülhetett bemutatásra a professzor munkásságát és emlékét őrző alkotások bemutatása.

Szász-Barra Zsófia Hunyad megyei főtanfelügyelő-helyettes asszony felszólalásában tájékoztatta a résztvevőket a szórványoktatás oktatáspolitikai helyzetéről. A helyi magyar integrált intézményt meghatározó törvényi módosítások elfogadásáról és a várható jogszabályok módosítási javaslatairól, amelyek remélhetőleg kedvezően érinthetik majd a szórványban való oktatás helyzetét.

Oprisa Melinda óvodapedagógus, és nőszervezeti vezető a közösségszervezés öröméről, sikereiről adott számot. Kacsó-Doboly Izabella megyei ifjúsági, és sportigazgató gondolatébresztő rövid előadást tartott arról, hogy milyen sok „kalapot” viselünk, egyszerre mennyi funkciót töltünk be a közösségi szerepvállalásaink során. A generációk közötti párbeszédet hangsúlyozva kiemelte az ifjúság támogatásának fontosságát. 

A rendezvényen utolsóként, de nem utolsó sorban felszólaló ugyanakkor jelentős pedagógiai, módszertani sikereket elérő Csatlós Zsófia-Erzsébetet hallhattuk. A Romániai Pedagógus Szövetség Hunyad megyei elnöke ismertette a saját kezdeményezését, mely a Kárpát-medencében működő pedagógusok számára is példaként szolgált. Ennek a kezdeményezésnek az elnevezése: „PedCafé”.  Elindulásáról és tapasztalatairól számolt be, ahol a találkozók megvalósítását egy-egy aktuális pedagógiai téma köré szervezik.

A Barcsay Ákos-díj kuratóriumában is tisztújítás történt, Zsargó János református esperes egyházi képviselőként beválasztásra került az öt tagú bizottságba. 

A konferencián három képviselőt választottak az RMDSZ Hunyad Megyei Képviselők Tanácsába. Főcze Imre fr. Bonaventurát, dévai római katolikus plébánost, Zsargó Jánost a Hunyadi Református Egyházmegye esperesét, és András József professzor urat a civil szervezetek képviseletében.

Gratulálunk Kocsis Attila-Levente matematika szakos tanár úrnak, a Hunyad megyei Magyar Állandó Konferencia újraválasztott elnökének, akit a tanácskozás résztvevői újabb két évre egyhangúlag megválasztottak.