Jelenlegi hely

Eredmények és tervek

A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének Brünni Helyi Egyesülete 2019-2020

/ Harlov-Csortán Melinda /
harlov.csortán.melinda képe
A beszámoló fő célja, hogy áttekintse és kiértékelje szervezetünk, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének Brünni Helyi Egyesületének tavalyi tevékenységét, és felvázolja az idei évre szóló terveket. Egyúttal szeretne ötletadó és javaslat keltő szerepet is betölteni, hogy kommunikációt indítson el, melynek eredményeképpen egyetértésben folytassuk közösségünk további működését.

Tekintsük át röviden, hogy szervezetünknek mennyire sikerült megvalósítania a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége célkitűzéseit. Sikernek tekintjük, hogy szervezetünk taglétszáma stabil. Az elmúlt években a fizető tagjaink száma 100 fő körül mozgott, meg is haladta azt. Nagy örömünkre szolgál, hogy a legfiatalabb generáció tagjainak száma is folyamatosan bővül, és közösségük formálódik például a „magyar családosok Brünnben” Facebook-csoporton keresztül. Az idei évben a korábbi Ringató és tematikus programok mellett reméljük, hogy meghívott előadó programjával is tudjuk támogatni munkájukat. Az eseményről minden tagtársunkat értesítjük, és szeretettel várjuk.

További siker, hogy a Nemzeti Kisebbségek Házában tagjainknak és vendégeinknek rendezvényeket és rendszeres találkozókat biztosítunk. A heti klubtalálkozók mellett, itt valósulnak meg a nyelvórák, számos eseményünk, valamint a vezetőségi- és a KAFEDIK megbeszéléseinek egy része is. Így próbáljuk biztosítani minden generáció számára a magyar klubot, mint helyszínt a találkozásra és tartalmas együttlétre. Rendezvényeinkről, szolgáltatásainkról és szervezetünk életéről rendszeresen, elektronikus és nyomtatott meghívókban, az interneten és a Brünni Magyar Futár hasábjain tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődőket. Örömmel tapasztaljuk, hogy programjainkra sikerül becsalogatni tagbázisunk különböző korcsoportjait.

Nemzeti ünnepeink alakalmával rendszeres megemlékezéseket tartunk a magyar jakobinusok és Kazinczy Ferenc emléktáblájánál, és figyelmet fordítunk a meghatározó kulturális és történelmi centenáriumokra is. Ennek kapcsán volt vendégünk E. Csorba Csilla Ady-kutató a tavalyi Ady100 emlékév kapcsán, és hívtuk meg idén Bene Sándort, a magyarországi Zrínyi kutatás kiemelkedő alakját. a 2020-as Zrínyi500 emlékévhez kapcsolódóan. A Trianon100 emlékévhez helyi szervezetünk eseménysorozattal kapcsolódik, mely az első világháborút lezáró tárgyalásokat és következményeit sokoldalúan kívánja bemutatni. A részletekről a havi meghívóinkban és a szétosztott külön tájékoztatóban is olvashatnak. Programjainkat vagy önállóan szervezzük, vagy más szervezetekkel együttműködve, ami nagyban hozzájárul szervezetünk tartósan jó hírnevéhez. Nagy örömünkre szolgál, hogy a meghívott előadók, írók, szerkesztők mellett tagtársainknak is lehetőséget biztosíthatunk tudásuk, tapasztalatuk vagy érdeklődésük ismertetésére. Mások mellett Kovaríkné Hegedűs Anikó és Bajorné Pataki Anna játékában gyönyörködhettünk a tavalyi Babylonfest-en. Legutóbbi példaként volt lehetőségünk Berky Levente, brünni egyetemista előadását meghallgatni, mely során igazán sok és hasznos információt kaptunk az internetes védelemről. Ezúton is köszönjük nekik. A kezdeményezés a 2020-as évben is folytatni kívánjuk, például Detáry Attila áprilisi kultúrtörténeti előadásával, és szeretettel hívjuk és várjuk tagtársainkat bármilyen javaslattal.

Munkánkkal bővítjük a cseh-magyar kapcsolatokat, éppen úgy, mint együttműködésünket a többi helyi kisebbséggel. A cseh-magyar kapcsolatok építését elősegítendő, tolmács-fordítói, közvetítői, információs és oktatási szolgáltatásokat is kínálunk. Aktívan részt veszünk (szervezőként és megvalósítóként is) a város és a kerület kulturális rendezvényein, mely által még szorosabbra fűztük kapcsolatainkat Brünn város önkormányzatával, a Dél – Morvaországi kerület elöljáróival és a többi nemzeti kisebbség képviselőivel. Ilyen alkalmak voltak például a tavalyi évben is a Babylonfest, a Dél-morvaországi kerület nemzeti kisebbségeinek napja, vagy a Kuřim-i nemzeti kisebbségi nap, de ismételten közreműködtünk a Karviná város által szervezett nemzeti kisebbségi fesztivál magyar résztvevőjének biztosításában is. Aktív részvételünkkel és kitartó munkánkkal sikerült tovább növelnünk szervezetünk elismertségét. Az elmúlt időszakban megszületett két ismeretterjesztő rövidfilm „Magyarok nyomában Csehországban” címmel, melyet a prágai székhelyű Rákóczi Alapítvány hathatós támogatásával valósítottunk meg, már 8 helyszínen mutattuk be.
Programjaink kialakításakor figyelmet fordítunk arra, hogy biztosítsunk olyan rendezvényeket, melyek a szélesebb cseh, illetve más kisebbség tagjai számára is tartalmas időtöltést jelentenek. Ilyenek például a zenei programok vagy a Magyar Film Napja kapcsán, a prágai Magyar Intézettel megvalósított többnyelvű rendezvény is. A helyi kisebbségekkel nemcsak közösen alakítjuk ki a központi rendezvényeket, veszünk részt egymás eseményein, de 2019-től kezdődően közös programokat is szervezünk, melyek kapcsán a közös, illetve összekapcsolódó történelmi és kulturális értékek bemutatására helyezzük a hangsúlyt. 2019-ben a helyi görög kisebbséggel szerveztünk közös eseményt egy magyarországi görög zenekar delegálásával a helyi görögség éves ünnepségére a Veveři várban. A zene és tánc közös élménye mellett lehetőségünk nyílt bemutatni a magyarországi görögség több mint 100 éves történetének jelentőségét. Az együttműködés sikerét mutatja, hogy a zenekar 2020-ra is meghívást kapott, és április 18-án újra városunkban köszönthetjük a Mydros Zenekart Budapestről. Terveink szerint hasonló kétoldalú közös programot vagy programokat alakítunk ki a 2020-as évben is.

Határon innen és túl is kiváló kapcsolatot tartunk fenn testvérszervezeteinkkel: a már említett KAFEDIK-kal, a prágai Magyar Intézettel, a CSMMSZ többi helyi egyesületével, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányával és Pozsonypüspöki Alapszervezetével, valamint a határon túli magyar aktivistákat tömörítő Civil Akadémiával. Ezekkel a szervezetekkel is kölcsönös és jó kapcsolatunk van, mely a közösen megünnepelt események és évfordulók mellett az egymást segítő szervezési munkálatokkal is jellemezhető. A legintenzívebb együttműködésünk a földrajzi közelség miatt is a KAFEDIK-kel van, akikkel programjaink összehangolása és támogatása folyamatos, erre példa a mára hagyományosnak tekinthető közös évzáró program is, valamint a tavalyi évben a KAFEDIK fél évszázados fennállását ünneplő jubileumi programsorozat, mely legnagyobb örömünkre hatalmas sikerrel és számtalan szintű együttműködéssel valósult meg. Mégegyszer gratulálunk a szervezőknek, és köszönjük, hogy munkájukkal sok régi ismerősünket csábították újra Brünnbe. A prágai Magyar Intézet és a CsMMSz többi egyesületével mások mellett kiállítások megszervezésében, előadók meghívásában működünk közre. Mindez 2020-ban is folytatódik majd, hiszen meghívott előadót várunk Ostravából és a prágai Magyar Intézet támogatásával lesz módunk megrendezni meghatározó eseményeinket is. A központi szervezetünk és a Csemadok rendezvényein aktívan részt veszünk, sőt a programok kialakításában is szerepet játszunk, hiszen a tavalyi Katalin-bálunkon fellépett Retrock Band szórakoztatja majd a pozsonypüspöki alapszervezet jubileumi műsorának közönségét is, és Jan Vojtek valamint a Pósfa Zenekar is fellép a CsMMSz 30 éves jubileumi műsorán májusban.

Huszonhét év egy önkéntes alapon működő kulturális szervezet életében nem kevés idő. Gyökereinket, kultúránkat, hagyományainkat őrizve próbálunk állandóan fejlődni és megfelelni a modern kor kihívásainak. Mindez nem lett volna, és nem lenne lehetséges, anélkül, hogy tagtársaink, barátaink, partnereink és támogatóink mellettünk álljanak és segítsenek bennünket. Ezért itt és most szeretném megköszönni mindenkinek, aki – nem csak az elmúlt egy évben és választási ciklusban – bármilyen módon hozzájárult a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Brünni Helyi Egyesületének működéséhez, hogy időt, energiát, lelkesedést, kapcsolati és anyagi tőkét nem sajnálva segítették munkánkat.
Segítségükkel volt arra lehetőség, hogy az állami és önkormányzati szervektől pályázatok útján elnyert támogatásokat a céloknak megfelelően használjuk fel, gazdálkodásunk kiegyensúlyozottan működjön. Erre az összefogásra úgy tekintünk, mint eddigi sikereink zálogára. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy tagjaink, partnereink és támogatóink rendszeres tájékoztatását, a velük való kapcsolatok ápolását. Bízom benne, hogy a türelmes és rendszeres munkaközösségi életünket továbbra is értelmes, igényes tartalommal fogjuk megtölteni a 2020-as és az azt követő években.