Jelenlegi hely

Gyimesbükki Templomjubileumi Rendezvény

/ Hock Judit /
hock.judit képe
Gyimesbükk 2016. október 21-23 között egy háromnapos rendezvénysorozatnak adott otthont. A pénteki nap Dani Gergel, gyimesbükki templomépítő emlékezetében, majd a szombat a templom felszentelésének 40. évfordulójának ünneplésében, a vasárnap pedig az 1956-os forradalom és szabadságharcra való emlékezetben telt.
a_szureti_balra_indulok_aldasra_varnakaz_exc._puspok_ur_megaldotta_a_dombormuveketdr.vencser_laszlo_eloadasaunnepi_koszono_levelem

A ködös szombat reggelen szüreti bálra készülő fiatalok érkeztek a plébánia udvarára csángó népviseletben, díszes lovakkal. Felsorakozásukat követően áldást kértek a plébános úrtól.

A délelőtt folyamán a rendezvénysorozat résztvevői két program közül tudtak választani.

Kosteleken P. Rupert Mayer német jezsuita szerzetes születésének 140. évfordulójára emlékeztek. Ő tábori lelkészként szolgált az I. világháború alatt a magyar-román fronton, példamutató életéért II. János Pál pápa 1987-ben a boldogok sorába iktatta. Málnási Demeter, kosteleki plébános szervezésében versek, katonadalok szavalása következett majd ünnepi szentmisén emlékeztek a hősi halált halt katonákra.

A csapat másik felével egy cserkészkalandon vettünk részt, amely Áldomáspataktól a Mária-úton át vezetett a Rákóczi-várig. A túra a ködös, hideg idő ellenére jó hangulatban telt, a cserkészek Dani Gergely egykori gyimesi plébános életével kapcsolatos feladatokat oldottak meg. A kihagyhatatlan szalonnasütést követően kora délután értünk vissza a plébániára, ahol folytatódott a színes programsorozat.

A rendezvény további színhelye a Szükségtemplom volt, amely Gyimesbükk életében azért is meghatározó épület, mert a Nagytemplom felépítését megelőzően itt zajlottak a szentmisék. A Szükségtemplomban már a rendezvényt megelőzően egy gyimesi hagyományokat, a település életét meghatározó személyeket bemutató kiállítást állítottunk össze a plébánia dolgozóival közösen. Ezen belül arra törekedtünk, hogy Gyimeseket több oldalról is megmutathassuk a résztvevők számára. A népviselettől kezdve a gyimesi háborús hősökig több témában kerültek kiállításra tárgyak, amelyeket a település lakói ajánlottak fel nekünk vagy kérésünkre a kiállítás idejére használatra bocsájtották. Mentorom, Salamon József plébános úr kiállítás megnyitója után szakmai előadások következtek.

A templom felszentelésének 40. évfordulóján túl a XX. század négy nagy püspökének és érsekének (Gróf Majláth Gusztáv Károly, Márton Áron, Dr. Jakab Antal, Bálint Lajos) is emléket állított a rendezvény. Dr. Vencser László volt gyulafehérvári teológia és morális tanár, jelenleg az Ausztriai Idegennyelvű Pasztoráció országos igazgatója és a Linzi Egyházmegye Idegennyelvű Pasztoráció vezetője tartott egy rövid előadást a püspök urakról majd Varga Gabriella, Kőrösi Csoma Sándor ausztriai ösztöndíjas társam mondott néhány gondolatot a Jakab Antal szentbeszédei című kétkötetes gyűjteményről. Máté Szilveszter, gyakorlati éves kispap olvasott fel Koncsag László írásából gróf Majláth Gusztáv Károly püspök életével kapcsolatban.

Dr. Vencser László által celebrált szentmise után a résztvevők kulturális előadáson vettek részt, gyimesi táncokból és énekekből válogatva, amelyet Tankó Előd kántor és pedagógus tanított be számukra. Nagy öröm volt átélni, hogy Gyimesek több patakjáról is érkeztek gyermekek hozzánk a Szükségtemplomban szervezett esti programra. A buhai román iskolában tanuló gyermekek számára szervezünk a plébániáról magyar nyelvű foglalkozásokat, ennek eredményeképpen megtisztelték a résztvevőket magyar népdalok eléneklésével.

A vasárnapi nap az októberi 23-i megemlékezéssel kezdődött a Kontumáci Kápolnánál, amelyről bővebben egy külön összefoglalót készítettem.

A Gyimesbükki Nagytemplom felszentelésének emlékezetében telt a vasárnap délelőtt. Jakab Antal püspök úr 40 évvel ezelőtt 1976-ban szentelte fel a templomot, a templom freskóit pedig Lukácsovits Magda készítette el 1975 és 1976 között. Érdekes egybeesésként említendő meg, hogy Varga Gabriella Kőrösi ösztöndíjas kollégám mindkét tisztelendő személyről szerkesztett könyvet. A püspök úrral kapcsolatban Jakab Antal szentbeszédei címmel jelent meg egy kétkötetes gyűjtemény, a festőművésznő albumának címe pedig Fidem Pinxit – A hitet festette. 

Első előadó Hatzack Idmar nyugalmazott diakónus volt, aki a gyimesbükki templom freskóit készítő Lukácsovits Magda művésznő férje. Nagy szeretettel mesélt a közönségnek a freskók megszületéséről és a templom berendezésének megtervezéséről. Majd Hegedűs Enikő művészettörténész tartott előadást szintén a templom freskóiról.

Varga Gabriella Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas kollégámmal közösen tartottunk előadást Jakab Antal szentbeszédei című gyűjteményből, amelyben részletet idéznék a templom felszentelésekor elhangzott prédikációból. „Templomot szentelni gyűltünk össze gyimesbükki és szomszéd hívek. Olyan esemény, amelynek előkészületei az építkezéssel egyszerre kezdődtek, amelyet már a templom arányai és szépségei is régen hirdetnek. Nem csoda, ha a mai napon azon részt venni nemcsak annyian, ahányan itt vagyunk, de az egyházmegye egész hívő népe kívánkozott, s ma lélekben velünk együtt örvendez a beteljesült szent vágya fölött”

Második előadásunk Gabriellával Lukácsovits Magda művésznő életéről szólt, akinek a freskóinak küldetését a következő, általa megfogalmazott mondatban tudnám összegezni: „Festményeimen megpróbáltam közelebb vinni a vallási igazságokat az emberekhez, arra törekedtem, hogy meggondolkoztassam őket… Ha munkám a templomokban akár csak egyetlen embert is megindított, már nem volt hiába.”

Az ünnepi előadásokat követte a szentmise, amelyet Tamás József excellenciás püspök úr celebrált az egybegyűlt hívek számára. A szentmise a 40 évesek kortárstalálkozó eseménye is volt egyben, amelyet követően a plébánia udvarán elhelyezett domborművek leleplezése következett.

Salamon József plébános úr öt domborművet készíttetett e jeles egyházi rendezvénysorozatunkra. Dani Gergely sírjára és a négy - fentiekben említett - erdélyi püspökünk és érsekünk tiszteletére. A domborművek megáldásával és koszorúzásával zárult a rendezvény. A végén a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként egy rövid köszönő beszédet mondtam mentoromnak, Salamon József plébános úrnak a programok megszervezésébe fektetett áldozatos munkájáért.