Jelenlegi hely

Jubilált a református kórustalálkozó Nagykaposon

/ Veres Annamária /
veres.annamaria képe
Ötödik alkalommal került megrendezésre a református kórustalálkozó Nagykaposon. Résztvevői az Ung-vidék gyülekezeteiből érkeztek. Kárpátaljáról két kórus is elfogadta a meghívást. Pándy Árpád nagytiszteletű úr, Nagykapos lelkésze a 150. dícséret szövegével buzdította a kórustagokat: ,, Dícsérjétek az Urat!......dícsérjétek őt kürtben, ékes éneklésekben, hegedűkben, lantokban, és hangos citerákban. Az Úrnak zengedezzetek! Sípokban, orgonákban, és más szép muzsikákban. Örvendjetek az Istennek! "
Szeretetvendégség

Nagykaposon 2015.szeptember 6-án, vasárnap, Isten segedelmével rendezte meg a helyi gyülekezet az 5. Ung-vidéki református kórustalálkozót. A nap megszokott renddel indult. Kilenc órakkor a gyermek, majd 10 órakkor felnőtt istentiszteletre érkeztek a gyülekezeti tagok. A helyi kórusok (Apáti Miklós Vegyeskar a FaBaTó citerazenekar kíséretével, Erdélyi János Városi Vegyeskar és a Cantabile Kamarakórus) közvetlen az Istentisztelet után már a Petőfi Program keretében ide érkező ösztöndíjassal kibővülve énekeltek be, és elpróbálták a templomban műveiket. A további településről érkező kórusoknak (Örösi Református Kórus, Mokcsamogyorósi Búzavirág Dalkör) csak fél kettő után volt erre lehetősége. A kórustalálkozó fél háromkor egy közös dícsérettel kezdődött. A megjelent kórusokat Lőrincz Gábor segédlelkész köszöntötte, és egy rövid igeszakasszal kérte erre az összejövetelre Isten áldását.

Pándy Árpád nagytiszteletű úr, Nagykapos lelkésze a 150. dícséret szövegével buzdította  a kórustagokat: ,, Dícsérjétek az Urat!......dícsérjétek őt kürtben, ékes éneklésekben, hegedűkben, lantokban, és hangos citerákban. Az Úrnak zengedezzetek! Sípokban, orgonákban, és más szép muzsikákban. Örvendjetek az Istennek! " 

A találkozó két határontúli kórusát meghatottsággal hallgatta az összes megjelent. Nagy kérésüket az ég, föld és a mindenség ura felé egy igen egyszerű ifjusági dalban fogalmazták meg. ,,Kell hogy jöjjön egy új tavasz, amikor nem a háború zajára ébred a vidék.... " Eszenyből az Immanuel Református Kórus és Bátyúból az Újbátyúi Vegyeskar tiszta, csengő hangú tagjait hallgatva nekem is csak egy gondolat futott át a fejemen! Igen hálásak, mert eljöhettek és  boldogok voltak, hogy olyan helyen lehettek, ahol az ő jelenlétünk azt mutatta, hogy itt a földrajzi egységeket egy határ sem tudja megtörni, hisz ez a vidék és ez a magyar református közösség itt összetartozik.

Bodnár Noémi kassai lelkész, hittan oktató méltatása és Krausz Viktor esperes szavai után, a nagykaposi gyülekezet, szeretetvendégséggel fogadta a megjelenteket.