Jelenlegi hely

Majdnem száz éve

/ Ottucsák Melinda Anikó /
ottucsak.melinda képe
2015. szeptember 24-én 10:00 órakor Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke vizitációra érkezett Zsobokra. A látogatás azért is számított kiemelten fontos eseménynek, mert utoljára 1922-ben volt hivatalos püspöki vizitáció az egyházközségben.

A falu apraja- nagyja szeretettel fogadta a Püspök Urat a templom előtt felsorakozva. Szinte mindenki kalotaszegi népviseletben érkezett: ki pártában, ki muszujban, ki bujkában. A Vincze Minya István esperessel, valamint a prominens egyházi képviselőkkel együtt érkező delegációt Molnár Irma, lelkészasszony köszöntötte.  Jelen volt Dézsi Zoltán, egyházkerületi főgondnok, Ballai Zoltán, gazdasági osztály előadótanácsos, Szegedi László Tamás, generális direktor, Ungvári Éva, pénzügyi ellenőr, Kántor Csaba, főjegyző, püspök-helyettes, Gyenge János, személyzeti osztály előadótanácsos, Kiss Gábor, sajtóreferens valamint Benk András, a kalotaszegi egyházmegye főgondnoka.

A szívélyes fogadtatás után a püspök úrnak lehetősége volt az egyházközösség, a gyermekotthon és a falu mindennapjaiba betekinteni. Meglátogatta az egyházközség intézményeit, valamint a délután során beszélgetett a nőszövetség tagjaival, az általános iskolás és középiskolás diákokkal. A presbiterekkel folytatott beszélgetésen a delegáció többek között ismertette a pénzügyi ellenőrzés és a vizitáció tapasztalatait.

A látogatást a 18:00 órakor kezdődő istentisztelet zárta, melyen Kató Béla szolgált. A delegáció tagjai is egyenként köszöntötték a zsoboki gyülekezetet, és méltatták eddigi áldásos munkájukat. Molnár Irma Zsobokról szóló könyvcsomaggal köszönte meg a látogatást. A napot a Zsoboki Kórus műsora, majd ezt követően vacsora zárta.