Jelenlegi hely

Ökumenikus Karácsonyi Pásztorjáték

/ Varga Emese Anna /
varga.emese képe
2015 decemberében a medgyesi és az erzsébetvárosi közönség ünnepeit tették szebbé a Medgyesi MADISZ, a történelmi egyházak és a Petőfi Sándor medgyesi ösztöndíjasának közreműködésével a Báthory István Általános Iskola tanulói ünnepi műsorukkal.
A pásztorok tanakodnak mit vigyenek a kisdednek.Betlehemi jelenet az unitárius templombanA Báthory István Általános Iskola diákjai a szervezők csapatával

Novemberben a helyi Millennium Házban kezdődött a készülődés az előadásra, a modern köntösbe bújtatott színdarabot nagy lelkesedéssel fogadta egyaránt diáksereg és a közönség is. A darab címe: Valóság és képzelet szárnyán, melyről Búzás Árpád, helyi lakos a következőképpen nyilatkozott: „Olyan magot vetettek el fiataljaink, amely nem szavakat fog teremteni, hanem testvéri megértést, összefogást és cselekvést. A forgatókönyv a hagyományokat követte, de jó rendezéssel, fiatalos lendülettel, zenével, verssel sikerült nekik élővé tenni a világtörténelem nagy eseményét, az adventi szent idő várakozásának szép beteljesülését. Még az éjféli szent misét is ünnepélyesebbé tették, amikor a 20 ministráns angyalként, pásztorként, József,  Mária avagy királyokként ott voltak a Plébános úr és Tisztelendő úr körül, jelképezve, hogy igazi részesei vagyunk a betlehemi eseménynek, a nagy csodának.”

A 2015. évet záró pásztorjáték ökumenikus jellegét tekintve példaértékű, ugyanis a Medgyesi MADISZ által már negyedik éve szervezett eseményen mindhárom történelmi egyház részt vállalt. A hívek megtekinthették a színvonalas előadást a medgyesi ferences templomban, a református és az unitárius templomok mellett, valamint az erzsébetvárosi örmény katolikus nagy templomban. Az ünnepre való felkészülés hagyományteremtő és -őrző mivoltán kívül, a fiatalok munkája elismerésre méltó, hiszen bármilyen összejövetel, amely anyanyelvünkön szól és a nemzeti kulturális értékeinket ápolja a szórvány közösségekben kiemelkedő fontossággal bír.

A pásztorjáték helyszínéül szolgáló templomok páratlan szépségéről és atmoszférájáról mindenképpen érdemes pár szót szólni!

A medgyesi katolikus egyházközség által használt templomot és a hozzá csatlakozó kolostort a hagyományok szerint a ferencesek Szent Erzsébet tiszteletére építették a 15. század közepén. A mai kinézetét a 17. században kapta. A barokk építészet egyik remekműve, amely az erdélyi katolikus arisztokrata családok és az osztrák császári tisztek összefogásával és támogatásával készült el.

Babota Tibor plébános úr nagy odaadással és szakértelemmel szolgálja a közösséget, történészeket meghazudtoló lelkesedéssel avatja be az arra kíváncsiskodókat a templom kalandos történetébe. A templomban felelevenedő betlehemi történet résztvevői és szemlélői egy olyan közösségi élményben gazdagodhattak, melyre mindenképp lehet támaszkodni a mindennapokban.

A medgyesi református gyülekezet 1885-től alkot önálló egyházközséget, Szász Domonkos püspök támogatásával. A medgyesi magyar református közösség templom mai alakját, a szász városvezetők támogatásával 1888-ben nyerte el. Különlegessége, hogy a régi várfal elbontásával a Szabó bástya helyére épült. Jelenleg megközelítőleg 2200 lelkes gyülekezetet Székely Zoltán tiszteletes úr vezeti.

Medgyestől mindössze 20 km-re található, szászok által alapított település, Erzsébetváros főterének meghatározó látványossága az örmény katolikus kőtemplom. Az 1670-es években I. Apafi Mihály fejedelem jóvoltából letelepített örmények a későbbiekben az Apafi-kastély szomszédságában építették monumentális barokk stílusú kőtemplomukat, melynek berendezése többek között Hoffermayer Simon erdélyi szobrász keze munkáját dicséri. Az alig 80 fős római katolikus és 21 fő örmény katolikus gyülekezetet lelki vezetése a medgyesi katolikus egyházközség fennhatósága alá tartozik. Ebben a templomban előadni a pásztorjátékot meghatározó és szomorú élmény volt, hiszen a templom méreteihez képest a gyülekezet száma mára már nagyon megfogyatkozott, mégis a jelenlévők olyan lelkesedéssel és szeretettel fogadták a fiatalok előadását, ami megerősített minket abban a hitben, hogy a magyar közösséget, létszámtól függetlenül ápolni és támogatni szükséges és becsülendő.

Az előző épületekhez képest nem annyira impozáns, de a maga nemében kiemelkedő fontossággal bíró magyar unitárius egyházközség templomát a 20. század második felében építették fel. Márkos Hunor Elemér tiszteletes úr, immáron négy éve tevékenykedik Medgyesen, összetartva a közel 400 lelkes közösséget.

Medgyesen és a környéken járva, mindenkinek meleg szívvel ajánlom a fent említett épületek látogatását, megismerkedve ezzel a helyi magyar közösség tagjaival és történelmi értékeivel!