Jelenlegi hely

Ökumenikus Imahét Zselízen

/ Bíró Bernadett /
biro.bernadett képe
2024. január 23-26. között Ökumenikus Imahétre került sor Zselízen. Az alkalmak nagyon áldott együttlétnek bizonyultak.

Minden év január harmadik hetében tartják világszerte a keresztény egyházak közös imahetét. Az esemény 2024. január 21-én kezdődik, amelynek során a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket, és imádkoznak a keresztények egységéért.

A 2024. évi ökumenikus imahét tematikáját, és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette.

Az imahét programadó témája: „Szeresd Uradat, Istenedet... felebarátodat pedig, mint saját magadat” (Lk 10,27).

Első nap Garammikolán a református templomban kezdődött az imahét, ahol Révész Tibor esperes köszöntötte a megjelenteket, majd Stanislav Illéš, a zselízi katolikus egyházfő hirdette az igét. Igehirdetése során rámutatott arra, hogy „a mennyei hívásnak eleget téve jöttünk ma ide, és ez által elmélyítsük, és a szeretet parancsát emlékezetünkbe idézve: úgy szeressük egymást, felebarátainkat, mint önmagunkat. Ezáltal a szeretet Istenével is találkozunk”. Először magyarul, majd szlovák nyelven is szólt a hívőkhöz.

Az igehirdetést követően egy bizonyságtételre került sor. Bíró Bernadett, aki a Petőfi Sándor Ösztöndíjprogram keretén belül teljesít szolgálatot, ezen az estén vallást tett hitéről. Engedelmeskedett Isten kérésének: „Ha vallást tesztek rólam az emberek előtt, én is vallást teszek rólatok Mennyei Atyám előtt”.

Második nap a Zselízi Evangélikus templom adott otthont ennek az alkalomnak. Az itt szolgáló, Ján Jančo rövid köszöntéssel kezdte meg az alkalmat, majd esperesi segédlelkész, Somogyi Máté hirdette az igét. A János evangéliuma 6, 66-69 igeszakasz által többek között azt az üzenetet közvetítette, hogy ne csak látszólagos keresztények legyünk.

         

Az imahét harmadik napján a Zselízi Református Templom adott otthont az Isten igéje után vágyakozóknak. Dobiás Lívia református teologika Isten igéjével köszöntötte az egybegyűlteket. Az igét a katolikus pap hirdette, ismét két nyelven. Ezen az alkalmon is sor került egy bizonyságtételre, melyre ismét Bíró Bernadett lett felkérve.

         

A negyedik napon, amit egyben záró alkalomnak is nevezhetünk a Zselízi Katolikus Templomban volt megtartva. A gyülekezetet az evangélikus lelkész üdvözölte igéje által, majd Révész Csilla hirdette Isten evangéliumát, melyben a különbségeinkről volt szó, amely képessé tehet minket egységgé kovácsolni. Ezek a szavak mintegy összefoglalása volt a hétnek.

         

Valóban itt megtapasztalható volt, hogy legyünk bár különböző nemzetiségűek, nyelvűek vagy akár vallásúak, de Isten igéje mégis összeköt, egységgé formálhat. Mindennek viszont az akarat, és Isten iránti hűségünk kell, hogy alapja legyen.