Jelenlegi hely

Reneszánsz nap Vízaknán

/ Angyal Réka /
angyal.reka képe
Mátyás király születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2018-as évet Mátyás király emlékének szentelte. Az emlékévhez kapcsolódva rendezték meg a Hunyadi Mátyás Történelemversenyt és Reneszánsz Napot Vízaknán. A rendezvény főszervezői a Vízaknai Református Egyházközség, valamint a Petőfi Sándor Program vízaknai és nagyszebeni ösztöndíjasai
DíjkiosztóRendhagyó történelemóraCsapatok címereiReneszánsz táncház

A 2017-ben először megrendezett verseny a Szent László emlékévhez kapcsolódva Bajusz Erika akkori vízaknai ösztöndíjas és mentora, Csiki-Mákszem Lóránd tiszteletes úr kezdeményezésével indult. A tavalyi verseny sikerén felbuzdulva a szervezők a Bethlen Gábor Zrt. anyagi támogatásával megvalósult tudáspróbára hívták a Szeben megyében élő magyar gyermekeket.

A 2018. november 24-én lezajlott vetélkedőn hat háromfős csapat mérte össze tudását. A két helyi csapaton kívül érkezett egy csapat a Medgyesi Református Egyházközségből, felkészítőjük Székely Zoltán Márton lelkipásztor, továbbá három csapat Erdőszentgyörgyről Bajka-Barabás Réka vezetésével. A vízaknai versenyzőket Angyal Réka Sára ösztöndíjas készítette fel.

Az egész napos rendezvény fél tíztől a református templom melletti gyülekezeti otthonban zajlott. A versenyzők regisztrációja után tíz órától kezdődött a Hunyadi Mátyás életterei címet viselő kiállítás ünnepélyes megnyitója. A kiállítást a Magyarság Háza és a Mátyás király Emlékév-bizottság bocsátotta a szervezők rendelkezésére. A tablók Mátyás király életéhez, utazásaihoz, mecénásságához kapcsolódó épületeket mutatnak be, amely tudományos-történeti tényekkel megtámogatva eleveníti fel a reneszánsz korszakot.

A rendezvény kezdetén Bajka-Barabás Réka színművész közreműködésével a gyermekek ismerkedő és csapatépítő játékokat játszhattak, majd kezdetét vette a rendhagyó történelemóra Angyal Réka Sára és Gresa Dávid vezetésével. Látszott, hogy a gyermekek felkészülten jöttek, a vezetők kérdéseire csak úgy záporoztak a helyes válaszok, így a közösen elkészített idővonal segítségével átismételhették az Árpád-ház kihalásától Mátyás király uralkodásáig terjedő időszakot. A tudáspróba első feladata a csapatnév-választás, valamint a címertervezés volt. Ezeket a csapatok sorra bemutatták a többi versenyzőnek. Ezt követően kezdődött a hat fordulóból álló tudáspróba.

A verseny végeztével, míg feltálalták az ünnepi lakomát, reneszánsz mulatság és táncház szórakoztatta a jelenlévőket. A délutáni szabad játszóházi programokra Nagyszebenből is érkeztek vendégek. Az erdőszentgyörgyi színjátszócsoport meglepetés, reneszánsz pantomim-előadása után az udvaron elkezdődött a lovagi torna. A gyermekek szabadon kipróbálhatták magukat több állomáson is: volt íjászat, rönkdobás, rúdon való botos birkózás, akadálypálya, célba dobás, rönkön állva, rúddal az ellenfél egyensúlyból való kibillentése.

Amíg valaki odakint próbálgatta erejét és ügyességét, addig a gyülekezeti terem átváltozott „könyvmásoló” és kézműves-műhellyé, ahol merített papírra saját névvel ellátott, iniciáléval díszített könyvjelzőket készíthettek az érdeklődők. Nagy sikert aratott a fanyeles, karton paripa-, pajzs-, és kardkészítés is.

Délután fél négyre megszületett a történelemverseny eredménye is. A díjkiosztón minden résztvevő emléklapot és csokoládét kapott, az első, második, harmadik helyezettek pedig értékes könyvjutalomban és oklevélben részesültek.  

A rendezvény gördülékeny menetéhez nagyban hozzájárult az önkéntesek, valamint a Vízaknai Református Egyházközség presbitereinek és fiatal gyülekezeti tagjainak hathatós segítsége, akik a kiállítás előkészítésében és a reneszánsz nap folyamán ételfelszolgálásban, teremrendezésben, takarításban segédkeztek.

A szórványban az ilyen és ehhez hasonló közösségi rendezvények, a játékos tanulás, óriási jelentőséggel bír a magyar identitás erősítésében azon gyermekek számára, akik többnyire már román nyelven tanulnak. Összességében elmondható, hogy mindenki élményekkel gazdagodva, sok új ismerettel és több tudással tért haza.