Jelenlegi hely

Székelykapu avató ünnepség

/ Gál Veronika /
gal.veronika képe
„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez – testvér – ne légy hűtlen soha!” (Wass Albert) - felirat került felvésésre azon székelykapura, amelyet a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával állított a bukovinai székelyek Al-dunára való településének 133. évének emlékére. A Hidason élő Ömböli Zoltán fafaragó, asztalos mester által készített kaput a jelenlegi székház mellett található telken állították fel, melynek megvásárlásához a fedezetet szintén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította.

A székelykapu avató ünnepségét 2016. április 17-én tartották. Az esemény ünnepi istentisztelettel kezdődött a református templomban, majd a székháznál az 5 méter széles és 4 méter magas hagyományos népművészeti motívumokkal díszített székelykapu felavatásával folytatódott. Az ünnepélyes megnyitó első részeként  elénekelték a magyar és szerb Himnuszokat, majd a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület elnöke, Lőcsei Vilmos Teleki Pál gondolatának idézésével nyitotta meg  ünnepi köszöntő gondolatait:

 „Mindenkinek a maga helyén vannak kötelességei és bármilyen kicsinyek legyenek azok, fontos, hogy jól végezzük azokat."

A beszédébe foglaltakban elhangzott, hogy miként jöhetett létre egy olyan emlékmű, amely az itt élő magyarság jelenlétét hirdeti: ,,A beruházás több évtizedes kapcsolatépítés eredményeként valósulhatott meg olyan anyaországunkban élő jóakaratú emberek támogatásával, akik nyíltak voltak felénk és felismerték szándékunkat, hogy nekünk  133 év után is itt a helyünk és itt vannak kötelességeink, mert ez a szülőföldünk, ahol más nemzetiségű polgártársainkkal együtt éljük mindennapjainkat, miközben törekszünk, hogy hűségesek maradjunk őseink szent hitéhez és nemzetünknek gyökeréhez, amire Wass Albert író valamikor intette nemzettársait.,,

,,Az elmúlt hét pedig bebizonyította, hogy nekünk itt, a szórványban az ilyen események még inkább lendületet adnak az összefogáshoz, a tenni akaráshoz, megmaradáshoz. Ezúton szeretném megköszönni közösségünk minden egyes tagjának az önfeláldozó, önkéntes munkáját és adományát, amellyel hozzájárult a saját ereje és tehetsége szerint, hogy méltó képen ünnepelhessünk a mai napon.,,

Hálás szívvel köszönte meg a szép számban megjelent ünneplő közönségnek, a vendégeknek, hogy eleget tettek a meghívásnak. Elsőként köszöntötte a Magyarországból érkezetteket: a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának képviselőit: dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt és Bokor Orsolya titkársági referenst, Szabó Tibort, Bonyhád város alpolgármesterét, Kiss Valériát, Hertelendyfalva szülöttét, aki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. képviselőjeként volt jelen, Ömböli Zoltánt, a székelykapu készítőjét és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének vezetőségi tagját és Nász Imre bonyhádi vállalkozót.

Köszöntötte a vajdasági és pancsovai szervezetek, intézmények képviseletében megjelenteket: Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Sušes Željko köztársasági képviselőt,  Pavlov  Saša Pancsova város polgármesterét, Silvana Ivazović Jeđini városi képviselőt, Mladenović Miodragot, a pancsovai Műemlékvédelmi Intézet igazgatóját, az egyházfelekezetek képviselőit, a helyi Testvériség-Egység Általános Iskola képviselőjét, az Al-dunai települések: Székelykeve és Sándoregyháza, valamint Pancsova magyar  művelődési egyesületeinek és a Székelykevei Helyi  Közösség Tanácsának képviselőit, a Hertelendyfalván működő szerb és szlovák egyesületek képviselőit, az egyesületek veteránjait. 

A szórványban élő magyar közösség  számára  rendkívüli eseménynek számító avatási ünnepséget többen is méltatták. Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntő beszédében kiemelte a szórvány közösségek fontosságát: ,,Számunkra a szórvány olyan mint a kenyér és a héja. Hogyha a szórvány elveszik, tehát a kenyérnek a héja megszakad, akkor a belső részek könnyebben eltűnhetnek. Ezért célunk az, hogy az itt élő közösséget fenntartsuk és ha lehet ilyen programokkal meg is erősítsük.”

Az ünnepség meghívottjaként Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szólt az egybegyűltekhez. Majd Pancsova város polgármestere, Pavlov Saša a város vezetősége nevében mondta el köszöntőjét.

 A bukovinai elődökkel és Hertelendyfalván baráti, rokoni kapcsolatokkal rendelkező Ömböli Zoltán volt a felszólalók közül az utolsó, akinek nagy megtiszteltetést jelent, hogy felkérték a székelykapu elkészítésére. A kapu faragott szimbólumainak ismertetése mellett kifejezte örömét azért, hogy megtapasztalhatta azt a lelkes közösségi összefogást, amellyel a helyiek a kapu felállításánál a segítségére voltak.

Az ünnepi pillanatokat az egyesület népdalkörének műsora tette gazdagabbá és szebbé, akik citerakísérettel bukovinai székely népdalokat énekeltek,  Kemény József vezetésével. Az alkalomhoz illő Zádori Gábor: A mi székelykapunk című versét Lőcsei Antal adta elő.

A szavalatot követően dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Pavlov Saša Pancsova  város polgármestere elvágta az avatószalagot, és Halász Béla a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Pastyik Róbert pancsovai plébános áldásukat adták. 

A citeraszóval, népdalokkal, verssel tarkított, hangulatos ünnepség következő műsorszáma  az  egyesület hagyományőrző tánccsoportjának a ,,Hétfélés,,  tánca volt.

A tánc végeztével Ömböli Zoltán, a székelykapu készítője átadta a kapu kulcsát a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület elnökének, Lőcsei Vilmosnak, aki megnyitotta a kaput a vendégek előtt.

A felavatott székelykapun elsőként a gyerekek és a fiatalok tánccal vonultak át, annak jelképeként, hogy a szórványban élő székely közösség a jelenben a maradandó alkotó munkája révén történelmi múltját nem hagyja feledésbe veszni, és felelősséggel tartozik, hogy átadja a jövő nemzedékének. 

Az ünnepi rendezvény részeként a közönség megtekinthette az al-dunai székelyek körében mai napig megőrzött, hagyományként ápolt székely varrottas gyűjteményt, amelynek alkotásait a helyi kézimunkacsoport tagjai készítik, valamint hagyományos süteményeket kóstolhattak. Az eseményen résztvevők bepillantást nyerhettek  a megvásárolt telken álló régi ház lebontásánál, valamint a székelykapu felállításánál végzett munkálatokba azon fotó kiállításon keresztül, amelyet a székház előcsarnokában helyeztek el. Az ünnepség a Székely Himnusz eléneklésével zárult.

A további képek megtekintheti a képgalériában.