Jelenlegi hely

A Téka működteti Erdély legnagyobb szórványkollégiumát

A folyamatos létszámbeli bővülés infrastrukturális fejlesztést igényel a jövőben

/ Paróczi Ákos /
paroczi.akos képe
A 2019-2020-as tanév kezdetén 150 gondozott diákkal, a Téka Szórványkollégium a legnagyobb erdélyi szórványbentlakásos-intézmény. Az idei bentlakó diákok 32 különböző településről származnak. Bár a nyáron számos átalakítási munkálat zajlott annak érdekében, hogy mindenkinek helyet biztosítsanak, most először a 20 éves kollégium történetben várólistára került három jelentkező diák.

Bár az alapítvány egyik alapelve az, hogy a szórványban minden magyarul tanulni akaró diákot be kell fogadni, még akkor is, ha jelenleg a bentlakás túlzsúfolt, az épület keretei mégis végesek. A következő évben a működtetőknek valamilyen megoldást kell találniuk arra, hogy hova fogadják be az újonnan érkező diákokat. Ideiglenes megoldást jelenthet az, hogy a városban bérleményekben helyezzék el őket; ezzel viszont kiszakadnak a kollégium szerves rendjéből a tanulók. Hosszú távú megoldás az, hogy az iskola mellett 2017-ben vásárolt 3000 négyzetméteres telken új bentlakási szárnyat építsenek fel.

A Téka Alapítvány 2000-ben csatlakozott a válaszúti Kallós Zoltán által kezdeményezett Mezőségi Szórványoktatási Programhoz, vállalva egy szórványkollégium és mellette egy magyar iskola létrehozását. A program  legfontosabb mérföldköve a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum felépítése és létrehozása volt 2016-ban. A két alapítvány azóta is folyamatosan együtt dolgozik azon, hogy a mezőségi falvakból (kb. 40 település) származó gyerekek számára anyanyelven biztosítsa a szülőföldön való boldoguláshoz szükséges oktatási, kulturális, közösségi lehetőségeket.
A gyerekek 5 éves kortól kerülhetnek be a rendszerbe, ha bizonyítják, hogy van magyar felmenőjük. Sokan közülük magyarul egy szót sem tudnak, a szülők mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy magyar iskolába menjen a gyerek.
A válaszúti elemi oktatás után a diákok a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceumban folytatják tanulmányaikat, a Téka Szórványkollégium bentlakójaként. Ezen a szinten csatlakozhatnak a rendszerbe azon falvak diákjai, ahol csak elemi oktatás zajlik, mint pl. Visa, Ördöngösfüzes, Mezőkeszü.
Nyolcadikosként a diákok dönthetnek: a válaszúti mezőgazdasági szakoktatás vagy a szamosújvári elméleti oktatás reál vagy humán osztályát választják. Ekkor a környező falvak nyolcadik osztályt végzett diákjai (Szék, Búza, Bálványosváralja, Magyardécse, illetve a sármási Kallós kollégium diákjai) is belépnek a mezőségi szórványoktatási programba, ahol bárkinek helye van, aki magyarul szeretne tanulni. A szamosújvári szórványkollégium és az iskola létrejöttének célja nem az, hogy elit oktatási intézmény legyen, hanem az, hogy minden olyan mezőségi magyar gyerek számára biztosítsa az anyanyelvi oktatás lehetőségét, aki anyanyelvén szeretne tanulni. Ugyanakkor fontos a mezőségi szellemiség ápolása és fejlesztése; a mezőségi magyar gyökerek kihangsúlyozása, bemutatása, tudatosítása formai és tartalmi (anyagi és szellemi)  eszközök által.  A tanulás mellett nagyon fontos a kollégiumban kapott nevelés: a születésnapok és ünnepek megtartása, kézműves foglalkozások, irodalmi estek, olvasómaratonok, színházlátogatás, honismereti kirándulások, sportrendezvények, nyelvtanfolyam, vacsoracsata. A teljesség igénye nélkül felsorolt számtalan egyedi vagy időszakos rendezvény célja a magyarságtudat és az önmagukkal szembeni igényesség fejlesztése.
A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap által is támogatott Téka-kollégiumban a 2018-19-es tanévben 119 bentlakó diák fejezte be a tanévet. A 14 végzős bentlakó az országos és megyei átlag felett teljesített, 93% sikeresen leérettségizett. A szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum is átlag feletti, 88%-os eredményt ért el.
Minden bentlakó gyereket egyénileg lehetne elemezni, mindegyik a maga módján próbálta maximálisan kihasználni a középiskolai éveket. És megszülettek az idei érettségi eredmények: a történelem érettségi vizsgán 10-est kapott az egyik végzős és a legnagyobb magyar jegyet is bentlakó diák tudhatta magáénak, azaz iskolaszinten a legjobbak között voltak a bentlakók jegyei. E gyerekek nagy valószínűséggel nem érettségiztek volna magyarul, ha nem kapnak esélyt a Mezőségi Szórványoktatási Programban.
Az érettségi vizsga után a végzősök 66,6 %-a egyetemi szintű képzést folytat (számítástechnika, pszichológia, közgazdaságtan, jog, gépészmérnök-szak, agronómia), 20% a szakképzést választotta és 13,4 %-a rögtön munkába állt.

Az évek során az itt végzett tanulók közül nagyon sokan döntöttek a továbbtanulás mellett. Egyetemisták és szakemberek vannak szinte minden területen. Van köztük orvos, fogorvos, pszichológus, mérnök, vegyészmérnök,  tanító és óvodapedagógus, bölcsész, néprajzos, illetve IT, földrajz, biológia, geológia, néprajz, történelem, filozófia, teológia, kinetoterápia, idegen nyelvek, európai tanulmányok vagy éppen kulturális turizmus területen végzett szakember. Nagyon sokan választották, hogy különböző tanfolyamokon vegyenek részt és szakmát tanuljanak: fodrász, nővér és ápoló, manikűrös, kozmetikus, felszolgáló és pincér, ács, kőműves, asztalos és állattenyésztő. A végzettek közül már többen családot alapítottak, és visszaköltözve a településeikre gyerekeiket szintén a Téka Szórványkollégiumba íratták be.