Jelenlegi hely

„A vértanúk szent lelke földalol”

Megemlékezés az aradi vértanúkról

/ Simon Luca Eszter /
simon.luca.eszter képe
1849. október 6. szomorú nap volt a magyar történelemben. Aradon 13 honvédtisztet, Pesten gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt végezték ki. Kultuszuk már a kivégzést követő pár óra után megkezdődött, mely a mai napig töretlenül tart. 168 év eltelte után a zsoboki felsős tanulók is megemlékeztek a magyar történelem szomorú eseményéről.

Aradi 13  Gondolkodunk

Október 6-án, péntek délután az 5-8. osztályos tanulókkal egy tanteremben összegyűltünk, hogy megemlékezzünk az 1849-ben vértanú halált halt férfiakról. A Zsoboki Általános iskola magyar tanárnője röviden mesélt az akkori eseményekről, arról, hogy miért és kiket végeztek ki, s hogy miért olyan fontos ez a nap a magyarok számára. Ezt követően egy rövid filmben meghallgattuk a 13 honvédtiszt az osztrák hatalommal szembeni fontos követeléseit, és egy rövid megzenésített balladát, melyben a vértanúk történetét ismerhettük meg. Utána az egyik nyolcadikos lány Juhász Gyula: Vértanúink című versét szavalta el. Végül nemzetiszínű ’zászlókat’ osztottunk ki, melyekre a gyerekek ráírták, hogy személyesen a számukra mint jelent október 6-a. A megemlékezést papírból készült tulipánok készítésével fejeztük be.

Nagy fejtörést okozott, hogy hogyan lehet a fiatalokhoz közelhozni ezt a szomorú, de a magyarság számára fontos eseményt: mi az, amit megértenek a fiatalok mindebből, illetve a jelen korban mit jelenthet számukra ez a tőlük már oly távoli esemény, megértik-e jelentőségét, van-e számukra mondanivalója a 13 aradi tábornok életének, utolsó mondatainak, halálának.

Mikor elolvastam a gyerekek kis irományait, jó érzés és büszkeség töltött el. Lehet, hogy még nem mindenki, de többen megértették a lényeget, és megérintette őket a hazafiak története.

Néhány gondolat a fiataloktól:

„Számomra ez az ’ünnep’, ami magában egy megemlékezés az őseinkről, akik harcoltak a szabadságért. Miértünk, hogy nekünk könnyebb életünk legyen, és ne érjen annyi nehézség és megpróbáltatás. Harcoltak a megélhetésünkért, az egyenlőségért. Hősiesen összetartottak értünk. Nagyon értékes megemlékezés ez, emlékük örökké fennmarad szíveinkben. A magyarságot országunkban nekik is köszönhetjük és hogy ez a nép, a mi népünk még szabadon él. Nagyon fontos ez a megemlékezés, mert legalább ennyit megérdemelnek.”

„Sajnálom azokat, akiket megöltek és értünk küzdöttek. A családjuknak is nagyon szomorú helyzet ez, ami történt.”

„Számomra az október 6. fontos személyek megemlékezéséről szól. Bátor emberek, akik merték az életüket adni azért, hogy a haza önmaga legyen.”

„Számomra október 6. a gyászolást jelenti, mert 13 vértanú feláldozta magát értünk.”

„Szerintem október 6. számomra azt jelenti, hogy megemlékezünk arra a 13 vértanúra, akik a hazáért meghaltak. Büszkék lehetünk rájuk mindnyájan. Szabadság, egyenlőség, testvériség!”

„Számomra az aradi vértanúkra való megemlékezés egy lépés a magyar nemzet felvállalása felé, mert ez a 13 magyar ember meghalt a MAGYAR NEMZETÉRT.”

„Számomra az október 6. a szomorúságot juttatja eszembe, mert azok az emberek miattunk áldozták fel magukat... Miattunk, mi rossz és bűnös emberekért.”

„Azt gondolom, hogy a mai nap bele kell élnünk magunkat az Aradi Vértanúk helyébe, mivel szabadságunkért otthagyták életüket, szeretteiket. Gondoljunk bele, milyen lehetett másnak is a szabadságért meghalni. Tudva, hogy más szabadon élhet.” 

Emlékezünk