Jelenlegi hely

Kossuth Lajosra emlékeztünk

/ Bankó Anna /
banko.anna képe
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” (Kossuth Lajos)
képekmunkamunkapuzzle

A vicei és a csicsókeresztúri gyermekekkel Kossuth Lajosra emlékeztünk születésének 214. évfordulója alkalmából.

Nagyon fontosnak tartottam, hogy a gyerekek megismerjék, vagy éppen mélyítsék tudásukat Kossuth Lajossal kapcsolatban, hiszen Kossuth a magyar történelem egyik legjelentősebb alakja.

Olvasmányokon, cikkeken, történelmi tudásukból kiindulva közösen elevenítettük fel Kossuth életútját, kiemelve az 1848-as forradalomban betöltött szerepét.

Meghallgattuk az 1890-ben, Torinóban felvett beszédének egy megmaradt részletet:

„A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!”