Jelenlegi hely

Szilágysomlyó - a lehetőségek városa

/ Garamvölgyi Anett /
garamvolgyi.anett képe
2017 januárjától kezdődően Szilágy megye szórványmagyar kisvárosában, Szilágysomlyón végzem ösztöndíjas tevékenységemet. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és bekapcsolódhatok abba a reményteli munkába, amelyet mentorom, Józsa Nándor Lóránd folytat a közösségi élet fellendítése és a helyi kultúra megerősítése céljából a Római Katolikus Plébánia szolgálatában.

Szilágysomlyó Szatmárnémetitől 74 km-re délre, Zilahtól 25 km-re északnyugatra fekszik, Bükk, Pusztacsehi és Somlyócsehi falvai tartoznak hozzá. A város a Magura hegység aljában helyezkedik el, területét kettészeli a Kraszna folyó. Ezen a ritka szépséggel megáldott településen éltek egykor a Báthory fejedelmek, akiknek jelenlétét mai napig őrzi a 16. századi katolikus templom és a Báthory-várkastély.

Szilágysomlyó jelenlegi lakossága 11.000 főre tehető, ebből a magyarság száma megközelítőleg 3.500 fő. A település néhány évtizeddel ezelőtt a Partium meghatározó része, a környék kulturális központja volt. Napjainkban viszont – mint ahogy az több helyen is tapasztalható - a szórványvidéki magyar kultúra, illetve a közösségi élet gyakorlása egyaránt hullámvölgyön megy keresztül. Szerencsére a helyi születésű Józsa Nándor Lóránd, a Római Katolikus Plébánia munkatársaként a közelmúltban elkezdett ezen a jelenségen dolgozni. Tevékenységével kiemelten a jövő generációira: a gyermekekre és a fiatalokra fordít nagy figyelmet, de hamarosan minden korosztály számára lehetőséget biztosít közösségi programokon való részvételre. A tervek szerint 2017-ben átadásra kerül egy felújított és kiválóan felszerelt Közösségi Ház, amely a plébánia mellett otthont ad majd a nagyobb közösségi- és kulturális rendezvényeknek.

Józsa Nándor Lóránd sikeres közösség-összefogó és éltető tevékenységét a Petőfi Sándor Program keretén belül elsősorban népművészeti képzések vezetésével segítem, ahol népi ének, népi furulya, népi pengetős, illetve néptánc foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők. A Kárpát-medencei dallam- és táncanyag megismertetésén belül külön koncentrálni szeretnék a helyi vonatkozású énekek és táncok visszatanítására. Mentorom mellett minden tudásommal, tapasztalatommal és szeretettemmel azért igyekszem tenni, hogy a helyi közösség összetartozása, kulturális élete és nemzeti identitástudata tovább erősödjön és maradandóan szép élményekkel gazdagodva büszkén őrizzék meg magyarságukat a jövőben is.