Jelenlegi hely

1848-ra emlékezünk!

Együtt üneppeltek a magyarok Pancsován

/ Nyitrai Marianna /
nyitrai.marianna képe
Az 1848 március 15-ei eseményekre közös műsorral emlékezett meg a pancsovai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület 2018 március idusán az Al-Dunánál, Szerbiában, Pancsován.

A 76 ezres lakosságú dél-bánsági település, Pancsova, jelentős magyar közösségnek ad otthont. A helyi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület (PSMME) 72 esztendeje ápolja magyarságát, a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület (TÁSZMME) pedig, mint önálló közösség immár 57. éve szervez kulturális programokat a helybélieknek. Néhány évvel ezelőtt felmerült és megvalósult a gondolat, hogy a két egyesület együtt ünnepelje meg az 1848 március 15-ei események emlékét mint magyar nemzeti ünnepet. Váltva a két egyesület székházában, idén a Petőfi Egyesület pancsovai, Cara Lazara 19 szám alatti épületében rendezték meg a közös megemlékezést.

Halász Béla, a Szerbiai Református Egyházkerület püspöke és Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke is megtisztelte jelenlétével az eseményt. Telt háznál, a Szózattal, valamint Rancz Károly és Lőcsei Vilmos egyesületi elnökök üdvözlő mondataival kezdődött a tartalmas műsor. Erdei Ernő történelmi visszaemlékezését Német Márton tolmácsolásában, Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger című versét Forrai Magdolna szavalatával, Petőfi naplójegyzeteit pedig Varga Ferenc felolvasásában hallhattuk. Közbeékelve a PSMME vegyeskara katonadalokat énekelt. Hosszabb lélegzetű műsorral a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület Ifjúsági Csoportja és Férfi Kórusa készült. Ebben elsődleges célom a gyerekek bevonása volt. Ők alkották a „forradalmi tömeget”.  Elszavalták a „Nemzeti dalt” és a „12 pontot” valamint Petőfi Sándor: Kemény szél fúj című versét. A próbák alatt átbeszéltük e jeles történelmi esemény állomásait, hangsúlyozva a forradalmi nap reformkori előzményeit és hozzátéve a levert szabadságharc tanulságait. Mivel október 6-án nincs ilyen jellegű megemlékezési lehetőség, fontosnak tartottam a vezérkar vértanúhalálát annak emberi fájdalmai mellett történelmi jelentőségével megemlíteni, a színpadon megjeleníteni. Vérveszteség érte a magyarságot, de sok győztes gondolat és terv jutott érvényre a magyar forradalommal, és ezt kívántam a gyermekek történelemszemléletébe beemelni. Mindezekhez bukovinai székely dalkincsünkből huszárnótát is tanultunk és énekeltünk. Jómagam Nemcsek Klaudiával és Nagy Mónikával narrátorként fogtuk össze a műsor menetét. Emelkedett, szép ünneplés zajlott, melyekhez a TÁSZMME férfikara Kossuth nótákkal járult hozzá, az ünneplő közönség pedig a Székely Himnusz eléneklésével zárta. Sutus Áron méltató zárszava és a hangulat, valóságos nemzeti összetartozás élményét erősítette bennünk 2018 március 17-én Pancsován, Szerbiában, a magyar nyelvterületnek, az Anyaországtól egyik legtávolabbra eső, élő magyar közösségében.

  A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület Vegyeskara

    A Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület Ifjúsági Csoportja és Férfikara