Jelenlegi hely

Ahol nem a múlt kísért, hanem a jövő épül

Lelkészbeiktatás volt Kőhalomban

/ Halász Hargita /
halasz.hargita képe
2019. november 2-án Kőhalomban kettős ünnepség volt. Megköszönték Szegedi László Tamás az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora, az egyházközség előző lelkipásztora, és Szegedi Mária tiszteletes asszony fáradhatatlan, gyülekezetépítő harminc évnyi munkáját, és Szilágyi Zoltán tiszteletes úr beiktatására is sor került.
Az átadás pillanataiSzilágyi Zoltán hirdeti az ígétA gyernekek énekelnekMiklócsi Csaba Mátyás a Brassói Református Egyházmegye esperese iktatta be az új lelkészt tisztségébe

Az ünnepélyes istentisztelet a gyermekek szolgálatával kezdődött, akik keresztyén gyermekdalokat énekeltek, miután Szabó Szidónia, Reményik Sándor: Templom és iskola című versét szavalta el. Ceryák Andrea énekével mindenkit elragadtatott. 

Miklósi Mátyás Csaba, a Brassói Református Egyházmegye esperese hirdette az igét a 2Timóteus 1:14  alapján: A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Ifjú Timóteusként szólította meg a gyülekezet új lelkipásztorát, s emlékeztette, hogy melyek azok a drága kincsek, melyek rá vannak bízva. A Kőhalmi Református Egyházközség 1989-ben lett önálló gyülekezet, s az azelőtt templom és iskola nélküli közösség Szegedi László Tamással az élen egy intézményrendszert alakított ki, melynek köszönhetően ma a líceumban magyar tagozat létezik, szórványdiákotthonnak ad helyet a gyülekezet, és szép templomban hallgathatják Isten Igéjét. 

Az igehirdetés után az esperes úr beiktatta az új lelkészt tisztségébe. 

  

Szilágyi Zoltán lelkész a vezérigéje, Róma 15:1 alapján hirdette az igét: Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Elmondta, hogy nagy megtiszteltetésnek élte meg, hogy őt hívták Kőhalomba lelkésznek és tudja, hogy felelősséggel tartozik, hogy a gyülekezet leggyengébb láncszemét is erősítse. Köszönetet mondott azoknak, akik nagy hatással voltak rá lelkésszé válása során. 

Szegedi László Tamás az átadás során elmondta, hogy a Biblia az összes kincs közül a legdrágább, melyet őrizni és használni kell; az egyházközség  pecsétje szükséges az adminisztrációhoz, hogy minden szép rendben folyjon; a templom kulcsa pedig emlékeztesse az új lelkészt arra, hogy meg kell találnia a megfelelő kulcsot az emberi szívekhez, mely nyitni de zárni is tudja azokat. 

Ambrus Attila a Brassói Református Egyházmegye főgondnoka köszöntőjében rámutatott arra, hogy sok templomba, ha beülünk, úgy érezzük, hogy csak azok ülnek mellettünk, akik már nincsenek. Kőhalomban viszont ez nem így van, s jó látni, hogy itt a jövő épül 1989 óta.

Szabó Pál az egyházközség gondnoka köszönte meg az előző lelkész, Szegedi László Tamás harminc évnyi munkáját, és köszöntötte Szilágyi Zoltánt. 

Az istentisztelet ünnepi hangulatát emelte az egyházközség kórusa is, melyet Szilágyi Judit tiszteletes asszony,  a gyülekezet kántora vezényelt.

Az ünnepi istentisztelet közös ebéddel zárult. 

  

 

Szegedi Mária tiszteletes asszony elmondása szerint az elődök céljukat elérték, mivel a megkezdett munkát most nélkülük is folytatni tudják. Felemelő látni, hogy itt a szórványban volt ki elkezdje a gyülekezetépítő és nemzetmentő munkát, és ami talán még fontosabb, van ki folytassa azt.

Az ünnepségen részt vett egy húsz tagú küldöttség is Délvidékről, Hertelendyfalváról és Pancsováról, Szilágyi Zoltán tiszteletes előző szolgálati helyéről. A vendégek az egész hétvégét tartalmasan töltötték Kőhalomban. Az ünnepélyes ebéd után megtekintették a kőhalmi várat, másnap pedig részt vettek a vasárnapi úrvacsorás istentiszteleten,  melyen Halász Béla a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdette az Igét. A két egyházközség testvérgyülekezeti kapcsolatot kezdeményezett.