Jelenlegi hely

„BOLDOG BOLYAIS LETTEM!”

/ Dr. Kötél Emőke /
kotel.emoke képe
„Felkeltem ma reggel és azt látom magam körül: mindenre amire ránézek, az mosolyog és örül.... hisz ünnep van ma! És ez az ünnep mindenki számára ajándék. Nem az a fontos, hogy hol töltjük, hanem az, hogy kivel.” – Ezekkel a szavakkal köszöntötték az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola régi és új hallgatóit a szeptember elsejei tanévnyitón.
Bevonulás az iskolábaFogadalmak és ígéretek

A szép számmal megjelent vendégek, diákok, pedagógusok, szülők sorfala között egyenként, név szerint szólították meg a Bolyai Ház új kis lakóit, élükön a tanító nénivel. Idén 20 kisgyermek kezdte meg tanulmányait az intézményben, s ahogy Benedek Imre igazgató köszöntőjében elmondta, rég volt ilyen szép számú beiratkozó az iskolában.

Az állami himnusz meghallgatása, majd a magyar himnusz eléneklése után a gyerekek rövid műsorral tettek tanúbizonyságot arról, hogy nem véletlenül léphettek tovább az óvodából az iskolapadba. A Szent Anna Óvoda vezetője, Puliszka Éva is nyugodt szívvel engedte útjukra őket, majd a város alpolgármestere, Kocserha János és a szakiskola igazgatója, Moldován Károly András üdvözölte a szlatinai iskolaközösség új tagjait.

A gyerekek pedig – a felsőbb évfolyamok vigyázó tekintete előtt – ígéreteket tettek: nincs több nyafogás és hiszti, nincs több szülőbosszantás, másnap reggeltől büszkén fognak kipattanni az ágyból, figyelnek az osztályfőnökre, a társakra és a nagyokra persze, akiktől csak jót tanulhatnak; megígérték a matematika szeretetét s a nyelvtan órákon való figyelést – mert ha nem tartatik be az eskü s a kirótt büntetés elviselése, akkor vége a bolyais létnek, s a végzősöktől kapott lufihoz hasonlóan repülés vár a szószegőre.

Az elszálló lufik pedig felvitték a kérelmeket és ígéreteket a magasba, majd a gyerekek – az ajándék plüssállatokat szorongatva – meghallhatták az első, ünnepélyes csengőhangot, mely jelezte, hogy elkezdődik a tanulás és a munka.

A közösségerősítés végett szervezett szülő-gyerek-tanár együttes megbeszélésre nyakukban egy-egy betűt viselve vonultak el mind a húszan: B O L D O G  B O L Y A I S  L E T T E M!

A cikke eredeti megjelenési helye:  http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/boldog-bolyais-lettem/