Jelenlegi hely

Drávaszög és Szlavónia Kollégium zárókonferenciája

/ Mandácskó Eszter /
mandacsko.eszter képe
Október 3-án a csúzai kultúrotthon nagytermében tartották meg a Drávaszög és Szlavónia Kollégium zárókonferenciáját, ahol bemutatásra került a kollégium kutatásának végterméke is. A konferencián a vendégek és meghívott előadók között köszönthettük Antonio De Blasio eszéki magyar főkonzult, Lezsák Sándort, a Magyar Országgyűlés alelnökét, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnökét, Pirityiné Szabó Juditot, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetőjét, Pánczél Károly országgyűlési képviselőt és Loksa Gábort, aki egyben a konferencia moderátora is volt.
zárókonfzárókonfzárókonf

Miután Antonio De Blasio főkonzul úr köszöntötte a vendégeket, Lezsák Sándor léphetett a nagyérdemű közönség elé és „A Hungarikum törvény Kárpát-medencei gyakorlata" címmel tartott előadást. Majd hallhattuk Pánczél Károly a „Stratégiák a kis lélekszámú magyar népcsoportok identitástudatának erősítésében és kulturális értékeinek megőrzésében" című előadását, melyben kihangsúlyozta, hogy a szórvány egy nemzet „öregkora", a nemzet határa, ezért meg kell menteni, minden eszközzel erősíteni kell. Pirityiné Szabó Judit az „Értékmentési és identitásmegőrző feladatok a fogyatkozó, a horvátországi és hasonló kis létszámú magyar népcsoportoknál" címmel tartotta meg mondandóját, melyben kiemelte a csúzai és a vukovári közösségek magyar értékmegőrző erejét is. Továbbá Loksa Gábor ismertette a Kollégium kutatásának lépéseit, a létrejött kötet mögött rejtőző munka sajátosságait, felépítését és nehézségeit. Ennek kapcsán megnézhettünk egy kis werkfilmet is, mely a kutatás terepmunkásait és a kiderített információkat mutatta be.

A feltáró munka szakmai vezetője dr. Lábadi Károly nyugalmazott egyetemi tanár, néprajzkutató volt. A 2014 őszén és 2015 tavaszán végzett egy-egy hetes terepmunkában nyolc egyetem és főiskola több mint ötven hallgatója vett részt. A csoportok felmérték Bellye, Csákovác, Csúza, Eszék-Rétfalu, Haraszti, Hercegszőlős, Karancs, Kiskőszeg, Kopács, Kórógy, Lacháza, Laskó, Nagybodolya, Sepse, Szentlászló, Újbezdán, Várdaróc, Vörösmart és Vukovár magyar közösségeit.