Jelenlegi hely

Embertől emberig (II. fejezet)

Vereckétől Mezőségig

/ Vargyas Ildikó /
vargyas.ildiko képe
November 10-12. között a Magyar Katolikus Karitász önkéntes orvos missziójának elnöke és önkéntesei, valamint a Via et Vita Nagycsaládos Egyesület tagjai tették tiszteletüket Válaszúton.

Scheiling Tamás és felesége, a Via et Vita Nagycsaládos Egyesület elnöke, a Katolikus Karitász Orvosmissziójának önkéntese;

Csibi Tamás és felesége, a Via et Vita Nagycsaládos Egyesület alelnöke, a Katolikus Karitász Orvosmissziójának önkéntese;

Vermes Tibor fotóriporter, a Katolikus Karitász Orvosmissziójának önkéntese;

Vojcek László (Prof, Dr., főorvos) a Katolikus Karitász Orvosmissziójának vezetője;

és Kecskés László, a Katolikus Karitász OM szervezője.

„Az Orvosmisszió ma Európában a „leg”-ek missziója.”[1] (Vojcek László professzor, az Orvosmisszió vezetője)

A misszió tagjai a megélhetést tekintve legszegényebb, legnehezebben megközelíthető, a nagyvilág számára sokszor ismeretlen, egészségügyi szempontból elhanyagolt helyeket igyekeznek felkeresni és lehetőségeikhez mérten segíteni. Az emberek rászorultsága, a nemzet szeretete, az összetartozás érzésének megerősítése és a hűség motiválja ezeket az orvosokat és hallgatókat, hogy két-három hetente útnak induljanak.

„Szolidaritás a határon túli magyarsággal. - A vizsgálatoknak a megelőzés és a gyógyítás mellett fontos üzenete, hogy az anyaország számára minden magyar fontos, és odafigyel a legtávolabb, szórványban élő honfitársainkra is. A prevenciós szűrések az egészségmegőrzés fontosságára is felhívják a figyelmet, és általuk olyanok is részesülhetnek a szakorvosi vizsgálatokban, akik erre nem gondoltak vagy panaszaik ellenére, anyagi helyzetük miatt nem is gondolhattak.”[2]

A karitászos csapat tagjaival még Kárpátalján találkoztam az elmúlt év őszén, amikor Aknaszlatinán teljesítettem szolgálatot. Pillanatok alatt összegyűlt a település számos lakója, amikor a jól ismert jellel szignózott kisbuszok begördültek az aknaszlatinai Szent Anna Katolikus Óvoda udvarára. Megtudtam, hogy visszatérő vendégeket köszöntenek, akik testi-lelki támaszt nyújtanak a rossz egészségügyi és szociális helyzetben élőknek.[3] Ámulva néztem egész napos fáradhatatlan munkájukat, és tanultam tőlük az emberséget. Azóta folyamatosan követjük egymás útját, és amikor a Válaszúti Szórványkollégiumba kerültem petőfisként, felmerült bennem a gondolat, hogy bizonyos dolgok kapcsán segítséget kérek tőlük, és meghívom őket, látogassanak el a Mezőségre is. Levelemre hamar pozitív válasz érkezett és elkezdhettem a szervezést. Rövid időre érkeztek, de alapos átgondolás után úgy építettük fel a programot, hogy sikerült minden értékes percet kihasználni. Társalgásra, ismerkedésre, a közös étkezéseknél került sor, ahol a vendégeink Balázs-Bécsi Gyöngyi és Balla Ferenc beszámolói alapján megismerhették a Kallós Zoltán Alapítvány mezőségi szórványmagyarságért végzett munkáját. A „lélekmentés” gondolata, Balla Ferenc elmondása szerint, Kallós Zoltán egyik leghangsúlyosabb hagyatéka, amit ő a legértékesebb tevékenységnek tartott.

Ismerkedés után útra keltünk és meglátogattuk a közeli, az Alapítvány számára fontos helyeket. Elsőként a töki tangazdaságát, ahol még az almalékészítés rejtelmeibe is belekóstolhatott a kis csapat. Ezután a Kallós Gyűjtemény megtekintése következett, majd Wass Albert szülőházát, a válaszúti Bánffy-kastélyt vettük célba.

A délután a munkáé volt, amibe mindannyian bekapcsolódtunk: orvosi vizsgálat, előadások, tanácsadás, beszélgetés a gyerekekkel. A szórványkollégium gyermekeinek zöme elszigetelt falvakból származik. Nagy többségük anyagilag és szociálisan hátrányos helyzetű közegből. Sok családnál problémát okoz az alapvető tisztálkodási szerek beszerzése és a gyermekek ruházása is. Első körben tehát alap tisztálkodási szereket és eszközöket kértem a kollégium minden lakójának. Valamint felkértem őket, hogy előadásokkal is készüljenek, mert a felsőbb osztályos gyerekeknél óriási szükség van alapvető információk átadására, és fontos kérdések tisztázására.

 

Adomány kapott a konyha is, hideg élelmiszer formájában. És adományt kaptam én is - festékeket, színes papírokat, kreatív anyagokat és eszközöket -, szakköreimhez és a kézműves foglakozásokhoz. Ezért rendkívül hálás vagyok, hiszen csak akkor tudunk minőségi munkát végezni, ha van miből dolgoznunk.

A csapat magával hozta azt a rendkívül praktikus mozgó rendelőjét, ami negyed óra alatt összeállítható egy arra alkalmas helyiségben. Dr. Vojcek László főorvos pedig szűrésre, nőgyógyászati vizsgálatra, terhesgondozásra és tanácsadásra várta az Alapítvány dolgozóit és a nagyobb lányokat.

A délután folyamán a főorvos előadást tartott a mezőgazdasági szakiskola kollégistáinak - külön a fiúknak és külön a lányoknak - a serdülő korosztályt leginkább érdeklő kérdésekről, a testi és lelki változásokról. A kollégisták már régóta szerették volna, ha meglátogatná őket egy igazi orvos és válaszolna a kérdéseikre. A találkozó mindkét fél elmondása szerint rendkívül jól sikerült.

Este Scheiling Tamás, a Via et Vita Nagycsaládos Egyesület elnöke röviden bemutatkozott a szakkollégistáknak és átadta az ajándékokat, aminek mindenki nagyon örült. A kollégium diákjai azóta is hálával emlegetik a csapatot és többször hangsúlyozták, hogy szeretettel várják vissza a kedves vendégeket.

 

Ezek az emberek önkéntesek! Saját szabadidejüket, barátságukat, szaktudásukat és emberségüket adják. Céljuk a nemzet legkiszolgáltatottabb tagjainak felemelése, megsegítése. Nincsenek reflektorfényben, de nem is a hírnév a céljuk. A mai világban ez nem magától értetődő viselkedési forma, és mégis milyen könnyen elsiklik fölötte az ember. A legtöbb, amit tehetünk, hogy példaként állítjuk magunk elé őket, mert csak így juthatunk el embertől emberig, magyartól magyarig.

„Felelősséggel tartozunk a határainkon kívül élő magyarság sorsáért,

magyarságuk megőrzéséért és valljuk az elesettek és szegények megsegítésének kötelességét.”

Via et Vita[4]

 


[1] ORVOSMISSZIÓ

A kezdeti 8 főről az Orvosmisszió tagsága 2018 végére - a Medikusmisszió tagjaival együtt - 51 főre nőtt, benne 17 orvos, 17 orvostanhallgató, 3 nővér és asszisztens és 14 segítő.

MEDIKUSMISSZIÓ

2018 tavaszán 4., 5. és 6. éves orvostanhallgatókból megalakult a Medikusmisszió is, mely a szűrővizsgálatokon hatékonyan segíti a szakorvosok munkáját. Ők orvossá válván az Orvosmissziót erősítik. A Medikusmisszió mára 17 tagot számlál és folyamatosan bővül.

[2] Az orvosmisszió hitvallása

[3] A 2017-2018-AS ÉV SZÁMOKBAN

Az elmúlt több, mint egy esztendőben az Orvosmisszió 12 kárpátaljai település (Kőrösmező, Rahó, Terebesfejérpatak, Gyertyánliget, Nagybocskó, Aknaszlatina, Técső, Bustyaháza, Visk, Nagyszőlős, Huszt, Munkács) óvodáiba és iskoláiba látogatott el. Az Orvosmisszió ebben az időszakban több mint 1600 óvodás és kisiskolás szemészeti, fogászati és ortopédiai, valamint csaknem 600 felnőtt EKG, vércukor és vérnyomás vizsgálatát végezte el. A vizsgálatok eredményeképpen közel 250 szemüveget és 500 lúdtalpbetétet juttatott el a gyermekeknek. A Karitász helyi munkatársai által 12 gyermek munkácsi és budapesti gyógyítását szervezte és támogatta.

[4] A Via et Vita Nagycsaládos Egyesület céljai és és tevékenységei mindazon értékekkel  összhangban fogalmazódtak meg, melyek a családokat és rajtuk keresztül  a Kárpát-medencei, valamint a nagyvilágban szétszóródott magyarságot összeköti. Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság, minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól védelem illeti meg. Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. Kötelességünk védeni a házasság intézményét, mint férfi és nő között létrejött életközösséget és a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. Felelősséggel tartozunk a határainkon kívül élő magyarság sorsáért, magyarságuk megőrzéséért és valljuk az elesettek és szegények megsegítésének kötelességét.

5 A fényképeket Vermes Tibor készítette