Jelenlegi hely

Március 15-i ünnepségek Horvátországban

/ Mandácskó Eszter /
mandacsko.eszter képe
Március 12-én tartotta a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) Csúzán a központi megemlékezését. Azonban a szervezethez tartozó drávaszögi, szlavóniai, szerémségi magyarok kis körben is megemlékeztek e jelentős időszakról. Együtt készültem a vinkováci, vukovári, dályhegyi magyar közösségekkel, és együtt ünnepelhettem a már felsoroltak mellett a nagypiszanicai magyar egyesülettel is.
márc15márc15nagypiszanicamárc15

VINKOVÁC

Március 15-én, a nemzeti ünnepünk napján Vinkovácon tartottunk megemlékezést. Már egy héttel a kitűzött időpont előtt elkezdtük a készülődést a Vinkovcei Magyar Kultúregyesület tagjaival. Igyekeztem megismertetni velük a történéseket, az események előzményeit, majd a következményeit és híres hőseinket is arcképük megmutatásával és tetteik sorolásával.

Végül a nagy napon Petőfi Sándor ránk maradt naplójából olvastunk fel részleteket, együtt énekeltünk alkalomhoz illő dalokat az asszonyokkal. Végül egy kis szeretetvendégséggel zártuk az estét.

Vinkováci asszonyok

VUKOVÁR

A vukováriakkal március 16-án ünnepeltük meg az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcot. Az asszonykórus tagjaival már február végén elkezdtük a készülődést, alkalmi dalokat tanultunk a közelgő műsorokra, majd kokárdákat gyártottunk a kórus szép, egységes kinézete érdekében. Sokan nem tudták pontosan, hogy milyen történéseket, tetteket ünneplünk márciusban, így sokat foglalkoztunk a téma megértésével, a hazafiak megismerésével.

Március 16-án a vukovári magyar házba látogatók hallhatták az események rövid összefoglalóját, valamint az asszonyok a dalok mellett Petőfi verseket szavaltak el. Az este során az ünneplő társaságot megvendégeltük egy kis lángossal, majd süteményekkel is.

Vukováriak

NAGYPISZANICA

Március 20-án vasárnap tartotta a Nagypiszanicai Magyarok Közössége március 15-ei megemlékezését. Az eseményen megjelent az eszéki magyar főkonzul De Blasio Antonio, továbbá a járás elöljárója és elöljáró-helyettese Pali Fredi és Vasić Zorica, az Országos Magyar Koordináció elnöke és alelnöke Balázs-Piri Zoltán és Jakumetović Rozália, továbbá a Zágráb megyei magyar képviselő Berkes Imre és a HMDK vezetőségét képviselő Jankovics Róbert.

Az ünnepségen a két horvátországi Petőfi ösztöndíjas is részt vett, Tóth Rebeka a műsor összeállítása, a program megszervezése mellett a levezénylésében is segített. Jómagam pedig, ahogy mindig, a vukováriak asszonykórusát támogattam.

A műsor előtt a megjelent vendégek megkoszorúzták a piszanicai szervezet székhelyének falán Knézich Károly tiszteletére állított emléktáblát. Majd az ünnepi műsor következett, melynek során a kultúrotthonban a házigazdák mellett fellépett a Daruvári Magyarok Közösségének kórusa, a Vukovári Magyarok Egyesületének Őszirózsa Asszonykórusa és a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület tánccsoportjai.

Nagypiszanicai ünnepi műsor résztvevői

A galéria itt megtekinthető.

DÁLYHEGY

A hegyháti magyar közösség aprajával és nagyjával is készülődtünk március idusára. 20-ára tűztük ki a helyben megtartott ünnepi műsor időpontját, így az előadás részletei, a versek, énekek tanulása mellett volt idő felfedezni a múlt történéseit, a kokárda, a himnuszunk, a zászlónk és színeinek múltját, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor és Ács Gedeon életét.

A készülődés során többször gyűltünk össze és kézműves délutánokat tartottunk. Ezen alkalmakkor az ünnephez illő dalok (Kossuth Lajos azt üzente, Kossuth Lajos táborában, A jó lovas katonának...) gyakorlása közben kokárdákat gyártottunk filc anyagból, melyeket gyöngyökkel díszítettünk. A gyermekek közül többen megpróbálták egyedül megvarrni a különleges kokárdákat, illetve egy-két szerencsés lurkónak segítettek a gyakorlott kezű anyukák. Emellett a középiskolás fiatalokkal Petőfi Sándor és Kossuth Lajos képét, életútját bemutató plakátokat készítettünk, melyek életművük egy-egy kis darabkáját is igyekeznek tükrözni.

Az illőn feldíszített teremben március 20-án büszkén, bátran, kokárdájukat viselve álltak ki a gyermekek. A műsor nagy sikerrel, az est pedig egy kis vacsorával zárult.

A dályhegyi gyerekek