Jelenlegi hely

Reménység és jövő

/ Garamvölgyi Anett /
garamvolgyi.anett képe
A Türi Magyar Házban működő délutáni magyar iskola rövid története, aktuális jellemvonásai, továbbá mindennapjaihoz kötődő személyes érzéseim, feladataim és céljaim ismertetése.
Délutáni magyar iskola a Türi Magyar HázbanReménység a jövő generációibanDélutáni magyar iskola a Türi Magyar HázbanDélutáni magyar iskola a Türi Magyar Házban

Hosszú évek után 2014-ben ismét élettel és anyanyelvünk már-már feledésbe merülő szép szavaival telt meg az egykori türi magyar iskola épülete. Kémenes Lóránt atya kitartó munkájának hála ma már Türi Magyar Ház néven a küküllőszögi magyarság egyik legjelentősebb kulturális központjaként tarthatjuk számon ezt az intézményt, mely számos nemzeti identitáserősítő funkciója mellett közel két éve újra otthont ad a magyar nyelv oktatásának is. Novreczky János vállalkozó támogatásával és a megbízott Gáspár Ildikó tanárnő vezetésével minden kedden, szerdán és csütörtökön napi három óra délutáni foglalkozás várja itt az érdeklődő gyermekeket. 

Mivel a legtöbben már idegen nyelvként tanulják a magyart, ezért a tanrend elsősorban élménypedagógiai módszereken: többféle csoportmunkán és játékos feladatokon alapszik. A diákok teljes létszáma jelenleg körülbelül 35 főre tehető, a legfiatalabb tanuló 5 éves, a legidősebb pedig 14. Különlegesség, hogy a gyermekek megközelítőleg 70%-a teljesen román családból érkezik, ám annyira szeretnek ide járni, hogy boldogan sajátítják el nyelvünket a magyar-, illetve vegyes származású fiatalokkal együtt.

Boldogsággal tölti el szívemet, hogy 2016. szeptember 13. napjától én is bekapcsolódhattam a délutáni magyar iskola életébe. Ideérkezésemet követően Ildikó tanárnővel megbeszéltük, hogy minden foglalkozás alkalmával népi kultúrát: népi játékokat, népdalokat és táncokat tanítok a gyermekeknek, illetve ezeket gyakoroltatom velük, hogy a magyar nyelv mellett, nemzetünk más jellemvonásait is megismerhessék, megszerethessék és elsajátíthassák. Úgy érzem, nagy örömmel és nyitott szívvel fogadtak engem és az általam képviselt újdonságokat. Ezek a kis diákok kivétel nélkül mind ügyesek, figyelmesek és szeretni valók. Bízom abban, hogy az elkövetkező hónapok során olyan értékeket és élményeket adhatok majd nekik, amik egész életükön keresztül elkísérik őket és amelyek által sajátjuknak érezhetik a magyar kultúrát.