Jelenlegi hely

Hagyományőrző és nyelvápoló tevékenységek Szászrégenben

/ Rád Anita /
rad.anita képe
Az őszi, illetve a karácsony előtti téli időszak Szászrégen fiataljai számára nem csupán az iskolakezdést illetve a későbbi karácsonyi készülődést jelentették, hanem ugyanakkor nemzeti identitásuk tevékenységek általi megőrzésének és ápolásának időszakát is. Szeptembertől kezdődően ugyanis a szászrégeni, és a környékbeli ifjúság három hagyományőrző tevékenységen is részt vehetett, mint a népi bútorfestés, a táncház, illetve magyar irodalom és nyelvápoló oktatás.
Népi bútorfestésNépi motívumok elsajátításaNéptáncoló fiatalokIrodalmi kör

A Radnótfáji Református Egyházközség még a 2016-os év tavaszán az akkori Petőfi ösztöndíjas segítségével megpályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél egy az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására szánt összeget. A sikeres pályázat eredményeképpen pedig az idei ösztöndíjas segítségével megszervezésre került a táncház keretein belüli néptánc oktatás, a népi bútorfestés és a magyar irodalom és nyelvápoló tevékenység.

A több hónapig tartó projekt fő célja a szászrégeni és a környező szórványtelepülések magyar fiataljainak az egy közösségbe fogása nemzeti identitásuk ápolása révén.  Főként a szórványrégiókban elengedhetetlen olyan magyar ifjúsági közösségek létrehozása, amelynek tagjai büszkén vállalják magyarságukat, magyarul beszélhetnek, magyar fiatalokkal ismerkedhetnek, és közben hagyományainkat is ápolhatják. Ugyanis az erdélyi magyarság fennmaradásának biztos alapjául csakis az erős fiatal közösségek szolgálhatnak.

A három tevékenységben összesen több mint harminc fiatal vett részt, akiknek nagy része előszeretettel sajátította el a népi bútorfestés fortélyait, néptáncot tanult, illetve az irodalmi oktatás iránt is érdeklődött. Továbbá mindegyik tevékenységet szakképzett oktató vezette annak érdekében, hogy az elsajátított tudás valóban népi hagyományainkra épüljön. A táncház keretein belül a fiatalok mezőségi és vajdaszentiványi táncokat tanultak. A bútorfestés alatt szebbnél szebb népi motívumokkal díszített fali képek, tányérok, és bababútorok születtek. Az irodalmi és nyelvápoló tevékenységek alatt pedig fiataljaink magyar irodalmunk jeles alakjaival ismerkedhettek, illetve a különböző régiók érdekes nyelvi fordulatait is megismerhették.

Ilyen módon tehát a projekt sikeresnek mondható, hiszen a szászrégeni ifjúsági csoporthoz csatlakozó környékbeli fiatalok is szorosan bekapcsolódtak a közösségi életbe egy erős és összekovácsolt csapatot alkotva. Ugyanakkor meglepő és egyben örömteli volt látni, hogy a fiatalok mennyire igénylik a közösséghez való tartozást, milyen mértékben érdeklődnek népi kultúránk iránt, és mekkora lelkesedéssel vesznek részt a tevékenységeken.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásának köszönhetően létrejött programsorozat pontosan ennek a közösségi igénynek köszönhetően azonban nem korlátozódott le csupán a négy hónapra. A fiatalok továbbra is örömmel találkoznak, és nagy részük folytatni kívánja mindhárom megkezdett programot. A projekt célja ugyanis pontosan az volt, hogy olyan közösséget szervezzünk a városban és környékén, amelynek fenntarthatósága nem kérdéses, hanem szükségszerű, és megvalósítható. Így az újévtől kezdődően hetente egy alkalommal továbbra is összegyűlnek a fiatalok a Radnótfáji Református Egyházközség gyülekezeti házában.

Végezetül pedig, ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a támogatásért, amely révén magyar fiataljaink egy olyan biztos alapú közösségbe kovácsolódhattak össze, amely fenntartható, és a nemzeti identitás megőrzéséhez nélkülözhetetlen.