Jelenlegi hely

Március 15-ét ünnepeltük Csúzán

/ Mandácskó Eszter /
mandacsko.eszter képe
Az 1848-1849-es eseményekben a drávaszögi, köztük a csúzai magyarok is részt vettek. 1897-ben Csúzán Kossuth Lajos emlékére állítottak egy obeliszket, melyből Trianon után kiemelték a Kossuth arcképét mintázó domborművet, ami azóta a helyi művelődési otthon emeletén tekinthető meg. Március idusán koszorú kerül a dombormű elé, továbbá a szabadságharcban résztvevő csúzai református lelkész, Ács Gedeon és Tóth Ambrus sírjára is. Idén a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) március 12-én tartotta meg Csúzán a központi megemlékezését.
m15m15m15m15

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc során olyan hősök küzdöttek a szabad Magyarországért, mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor és társaik, továbbá mint Ács Gedeon és Tóth Ambrus. A továbbiakban egy pár szóban bemutatom e két utóbbi hazafit.

A február 9-én megjelent, a Magyar Kultúra Napjával foglalkozó cikkemben részletesebben ismertettem Ács Gedeon életútját a Magyarországi Református Egyház honlapjának információit követve. Ács Gedeon 1819-ben született Bellyén, a csúzai református lelkészi hivatal vezetése mellett Drávaszög XIX. századi népéletének tudós megfigyelője és leírója, naplóírója volt. Az 1848-1849-es szabadságharc bukása után követte Kossuth Lajost a száműzetésébe. A lelkész 1861-ben visszatért Csúzára, ahol haláláig a település lelkészeként szolgált.

Tóth Ambrus a szabadságharcban honvéd tüzérként szolgált. Majd első állandó tanítója lett Csúzának, 15 esztendeig oktatta, nevelte a csúzai gyerekeket, 1883-ban hunyt el.

Tetteikkel nemcsak a csúzai, hanem a horvátországi magyarok tiszteletét is kiérdemelték, síremlékük, valamint a Kossuth dombormű évek óta központi helyekként szolgálnak a HMDK márciusi megemlékezése esetében.

Tóth Ambrus síremléke

Március 12-én délután a megemlékezés során elsőként a síremlékeket kerestük fel, gyalogosan tettük meg az utat Csúza temetőjéig. Ott a két hazafi alakját és munkásságát Pinkert Ida, a csúzai egyházközség gondnoka ismertette. Síremléküknél az utókor hálás képviselői idén is számos koszorút helyeztek el.

Ezután a kultúrház emeletén, vagyis a könyvtár előcsarnokában levő Kossuth-domborműnél lezajló koszorúzási ünnepség következett.

A Kossuth domborműnél

A hangulatot az Alfalusi Vegyes Kar és a HMDK sepsei alapszervezetének népdalköre alapozta meg alkalmi énekével, majd Andócsi Jánostól, a HMDK alelnökétől hallhattuk 19-20. századi eseményeket összehasonlítva a 21. század történéseivel.

Az Alfalusi Vegyes Kar és a Sepsei Népdalkör

Az ünnepi műsort a kultúrotthon nagytermében nézhették meg a megjelentek, a megnyitó beszédek sorát Jakab Sándor, a HMDK elnöke kezdte. Majd átadta a szót Szilágyi Péternek, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárának, aki beszédében kiemelte, hogy „szellemi szilárdság, ép és kikezdhetetlen öntudat: ez mentette meg Drávaszög magyarságát minden időben. Még a legnehezebb évtizedek során is, amikor Mohácsnál az egész ország térdre kényszerült. Csúza, Vörösmart, Sepse, Laskó, Várdaróc és Kopács mindvégig megmaradt magyarnak, és azok ma is, ezeregyszáz évet követően.” Majd azzal folytatta, hogy „a délszláv háború idején, mint megannyiszor a történelem folyamán, újra helyt tudtak állni, tanúbizonyságát adva emberiességnek és magyarságnak. Védték otthonaikat, hittek a gondviselésben és a jövőben, és ezért lehetett az újrakezdés valóság.” Végül elmondta, hogy „(...) örömmel tapasztaljuk, hogy a horvát-magyar kapcsolatok végre új esélyt kaptak" és hozzátette, hogy „(...) a mi feladatunk élni ezzel a lehetőséggel, használni minden elérhető eszközt a magyarság jövőjének és boldogulásának biztosítására”.

Szilágyi Péter tartja köszöntő beszédét

Majd Magyar József zágrábi magyar nagykövet következett, aki Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i, határon túli magyarokhoz szóló köszöntő beszédét tolmácsolta. Ünnepi beszédet hallhattunk még De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzultól, továbbá Tiffán Zsolt, országgyűlési képviselőtől és Dudás Károlytól, a Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsának elnökétől.

A megemlékezés vendége volt még Hepp Mihály, a magyarországi horvátok parlamenti képviselője, Pirityiné Szabó Judit, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője és Pohl Marietta, a Baranya Megyei Közgyűlés tagja és a megyei vállalkozói központ igazgatója.

A beszédeket követően a megjelent vendégek az ünnepi műsort láthatták, mely alkalmi összeállításban a csúzai fiatalok, táncosok, az Alfalusi Vegyes Kar és a Sepsei Népdalkör vett részt.

Az ünnepi műsor résztvevői

A galéria (az Új Magyar Képes Újság képeiből) ide kattintva megtekinthető.