Jelenlegi hely

Népzenetábor Dél-Erdélyben

Három falu tábora Olthévízen

/ Hunyadi Péter /
hunyadi.peter képe
A Petőfi Sándor Program (PSP) örökségét továbbvivő Lajta-Szeret Egyesület újabb ifjúsági programja valósult meg Olthévíz közbirtokosságának erdei táborhelyén, a Bogáti-erdőben. A nyár utolsó hetében három Dél-erdélyi település, a vendéglátó Olthévíz, Nagymoha és Alsórákos magyar fiataljainak nyílt lehetősége intenzív népzeneoktatásban részesülni és egyúttal a települések közti kapcsolatokat erősíteni.
Népzenetábor Dél-ErdélybenNépzenetábor Dél-ErdélybenNépzenetábor Dél-ErdélybenNépzenetábor Dél-Erdélyben

Már a Petőfi program első évében elindult Kőhalomban és a környező magyar településeken a népzeneoktatás alapjainak letétele, melynek köszönhetően, több településen volt lehetősége a fiataloknak népzeneoktatásban részt venni. Ez egy olyan régió, ahová nehezen jutnak el azok a kezdeményezések, melyek a határon túli népzeneoktatás intézményesített kiépítését tűzték ki célul. A Lajta-Szeret Egyesület éppen ilyen területek felkarolását szorgalmazva, a Halmos Béla Program és az Olthévízi Református Egyházközösség támogatásának köszönhetően, a régióban úttörő jellegű népzenetábort valósított meg. Célunk a népzeneoktatáson túl az is volt, hogy ezen falvak fiataljainak ismerkedési, találkozási lehetőséget adjon, erősítve ezáltal a térség magyar kapcsolati rendszerét.

Az Székelyföldtől dél-nyugati irányban található, szórványszerű magyar települések elszigetelve, egymástól 25-30 kilométeres távolságban helyezkednek el. Ennek ellenére a kapcsolatok elevenek ezen közösségek közt, melynek hátterében két fontos tényező áll, mégpedig a Református Egyház helyi lelkészeinek áldásos tevékenysége, valamint a legközelebbi kisváros, Kőhalom magyar iskolájának, szórványkollégiumának vonzereje, ami egyben a PSP fogadó szervezete is.

A térségben nagy jelentősége lehet a népzenének, amely korosztálytól függetlenül igen nagy közösségépítő szerepet tölthet be úgy, hogy közben a magyar kulturális kötődések is erősödnek. A Petőfi Sándor Program célkitűzéseinek, hosszú távú terveinek megfelelően, a programban végzett munkánk továbbfejlődése, nyomon követése, új alapokra helyezése valósult meg, amely korábbi PSP-s tevékenység nélkül nem jöhetett volna létre. Az egy hetes táborban a népzeneoktatásé volt a fő szerep, melynek során hegedű, brácsa, ütőgardon, furulya, koboz hangszereken lehetett tanulni illetve a tudást továbbfejleszteni. Mindezt a népi énektanítás, kézműves technikák elsajátítása és nem utolsósorban néptánc foglalkozások tették teljessé.

Mivel az Olthévízhez közeli Bogáti-erdő adott helyszínt táborunknak, így a természetjárást sem hagyhattuk ki a programból, de lehetőség volt egyéb aktivitásokra is, melyek közül a horgászat volt a legnépszerűbb.

Esti zenélésék, táncházak és a három falu egymás előtt való bemutatkozó estje alkalmával igazán közel kerülhettek egymáshoz ezen szórványmagyar közösségek fiataljai. És ahogy a legifjabb résztvevő a zárónapon megfogalmazta érzéseit: „ez a tábor még tarthatott volna két napig…, vagy akár öt évig!”

Nem csak a gyermekek, de a táborvezetők számára is felejthetetlen élmény volt ez a zenés nyárutó: