Jelenlegi hely

Szakmai előadás a Komócsa Néptáncegyüttesnél

/ Horti Réka /
horti.reka képe
2017. február 25-én Nagykaposra, a Komócsa Néptáncegyütteshez érkezett Székely Anna táncantropológus, aki a mezőségi Bonchida faluról, táncéletéről tartott szakmai előadást a bonchidai táncokat tanuló táncosoknak.
Székely Anna előadása a Komócsa NéptáncegyüttesSzékely Anna előadása a Komócsa Néptáncegyüttes

A Komócsa Néptáncegyüttes csaknem negyven éve alakult Nagykaposon, s azóta kisebb-nagyobb szünetekkel működik ugyanitt. Bár egy ideig szakmai munka nem folyt, a „komócsás társaság” mindig összetartott. Két éve, részben a Petőfi Sándor Program ösztönző hatására a csoport valódi táncegyüttesként újraalakult, azóta lelkesebben, számban is folyamatosan gyarapodva, egyre növekvő szakmai színvonalon dolgoznak.
Szeptembertől az együttes bonchidai magyar táncokkal kezdett foglalkozni, amelyek a csoport repertoárjába új színt visznek, és együtt tudja tanulni kezdő és haladó táncos is.

Meghívásunkat elfogadta Székely Anna, aki a falu életéről, nemzetiségeiről, táncéletéről, viseleteiről, kihalt és élő szokásairól tartott rövid előadást. Anna a Szegedi Tudományegyetem néprajz szakán, majd a Choreomundus – nemzetközi etnokoreológiai és táncantropológiai mesterképzésen végezte tanulmányait. „Szakdolgozatomat a 2015-ös Tedd ki a pontot! Nemzetközi Legényesverseny zsűrizéséről írtam. A budapesti zsűri mellett elengedhetetlennek tartottam a helyi "szakértők", vagyis a bonchidaiak véleményét is belevonni a kutatásba. Egyik fő kérdésem a verseny hitelesség kategóriájával volt kapcsolatos, vagyis, hogy mi alapján tekinthetünk valakit egy tánc "hiteles előadójának". Kérdésemre a választ nem csupán a versenyen résztvevőktől, hanem a bonchidaiaktól is megkaphattam. A legényesverseny kapcsán kezdtem meg a kutatásomat 2015-ben: a helyi román legényesekről, valamint az 1969-ben történt táncgyűjtésről kezdtem ott kérdezősködni. A több hetes terepmunkám alatt Bonchida tánckultúrájával, szokásaival, viseletével is foglalkoztam. Kutatásom nem befejezett, jelenleg is lehetőségeket keresek a gyűjtés folytatására.” (Sz.A.)

Székely Anna szakmai előadása a Komócsa Táncegyüttes számára 

Egy tájegység, egy település néptáncának minél mélyebb elsajátításához nem elegendő a ritmus és a mozdulatok ismerete, hiszen a néptánc lényege élő jellege, az a lélek, amit a paraszt ember élete által kerül bele. Talán ezt nevezhetjük egyfajta hitelességnek. Ennek a hitelességnek a megközelítéséhez pedig elengedhetetlen a település társadalmába, szokásaiba, táncéletébe, íratlan szabályaiba legalább röviden elmerülni.  Székely Anna segítségével február 25-én rövid bepillantást nyerhettünk ezekbe.

Köszönet Székely Annának, aki látogatásával és előadásával segítette a Komócsa Néptáncegyüttes szakmai színvonalának további emelkedését, közelebb hozta ennek a távoli falunak az életét! Köszönjük a tudást és az élményt!