Jelenlegi hely

"Tanítása és példája világító JEL legyen"

/ Garamvölgyi Anett /
garamvolgyi.anett képe
Márton Áron születésének és halálának kettős évfordulója alkalmából - 2016. szeptember 29. napján - a küküllőszögi Tür településén is tisztelettel emlékeztünk meg a hit és szeretet mindenkor hű szolgálatában álló erdélyi püspök példaértékű életéről és munkásságáról.
Hit és szeretet szolgálatábanHit és szeretet szolgálatábanHit és szeretet szolgálatábanHit és szeretet szolgálatában

Áron püspök 120. születési évfordulójának tiszteletére a Nemzetpolitikai Államtitkárság a 2016-os évét Márton Áron Emlékévvé nyilvánította. Idén számtalan helyen, rendkívül sokféle módon tartottak, illetve tartanak megemlékezéseket szavai és cselekedetei által megérintve. Szeptember elején exhumálták földi maradványait, majd a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház altemplomából egy fenti mellékkápolnába helyezték végső nyugalomra. Síremléke immár mindenki számára egyaránt látogatható, ami nagyban segíti boldoggá, majd szentté avatási eljárását is. A kőkoporsó leleplezésére Márton Áron halálának 36. évfordulóján, Szent Mihály napján került sor a székesegyház búcsújával egybekötve.

Türben - Erdély több katolikus településéhez hasonlóan - minden egyes szentmisén imádságot mondunk Márton Áron szentté avatásáért. A püspök születésének emlékévében, illetve halálának évfordulója napján a végső nyughelyéül szolgáló kőkoporsó bemutatása és megáldása a helyiek szívében is jelentős helyet foglalt el, ezért a türi Római Katolikus Plébánia egy gyulafehérvári zarándokúttal összekapcsolt egész napos megemlékezést szervezett.

2016. szeptember 29-én, délelőtt 9 órakor Kémenes Lóránt atya vezetésével türi és balázsfalvi érdeklődőkkel teli busz indult Gyulafehérvár ezeréves székesegyházának Szent Mihály napi búcsús szentmiséjére, valamint a Gergely Zoltán szobrászművész által készített Márton Áron kőkoporsót bemutató és megáldó különleges szertartásra. Utunk során rózsafüzért imádkozva és egyházi népénekeket énekelve közösen öltöztettük ünneplőbe lelkünket, majd a székesegyházhoz érve csatlakoztunk a hívők hatalmas tömegéhez. Kárpát-medencénk területéről közel 5.000 fő zarándokolt ide, hogy részese legyen ennek a csodás eseménynek. A szertartással egybekötött búcsús szentmisét Miguel Maury Buendía bukaresti apostoli nuncius mutatta be Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentbeszédével, számos egyházi képviselő társaságában. A ceremónia végén Soltész Miklós magyar vallásügyi államtitkár mondott ünnepi beszédet, mely Márton Áron jelentős gondolatai közül többet is magában foglalt. Ez alkalommal legerőteljesebben a következő jutott el szívemig: "Sok-sok megaláztatás, támadás ellenére is hűen vallotta, hogy az egymásba ékelten élő magyar és román népnek békében, egymást tisztelve kell élnie." Bízom abban, hogy tanítása és példája az idő múlásával egyre több követőre talál majd, hiszen igazán boldog mindennapokat csak eszerint élhetünk meg itt, Erdélyben.

A gyulafehérvári székesegyház ünnepsége után rövid szabadidő következett, majd Balázsfalván keresztül visszautaztunk Türbe. 18 órai kezdettel, Kémenes Lóránt atya szolgálatának hála ugyancsak egy gyönyörű, Márton Áronról való megemlékezéssel egybekötött Szent Mihály napi szentmisében volt része a híveknek, immár itthon. Az Istentisztelet végeztével római katolikus templomunkban levetítésre került a Nemzetpolitikai Államtitkárság által támogatott, Márton Áron boldoggá avatási peréről szóló dokumentumfilm, mely őszinte érdeklődőkre találva többeket mélyen megérintett. Szeretetteljes hitben gazdag napunkat Márton Áronért szóló imádságunkkal zártuk:
 

„Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen.
Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája
világító JEL legyen mindannyiunk számára. Ámen.”